Етикети
Етикети
Начало » Етикети
QR 2D код
facebook    
QR кодът (Quick Response Code) е създаден през 1994 г в Япония от Denso-Wave (подразеление...
Преди да предприемете стъпки, които включват употреба на QR код, отделете няколко минути и...