Условия за ползване
Условия за ползване
Начало » Условия за ползване
Условия за ползване
facebook    
Настоящата интернет страница (www.travel-studio.bg) е собственост на "ПРОСТУДИО ООД".

Ползването на сайта Travel-Studio.bg е обвързано с приемането на настоящите "Условия за ползване" на сайта от потребителите. В случай, че не приемате описаните в тази страница условия, моля да не посещавате и ползвате този сайт.

Условията за ползване определят взаимоотношенията между потребителите на сайтът TRAVEL-STUDIO.bg

"ПОТРЕБИТЕЛ" e лице, ползващо Travel-Studio.bg.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА TRAVEL-STUDIO.BG
Потребителят се съгласява с Условията за ползване, ако използва услугите със свободен общ достъп или като попълва формуляра за запитване.


   ВАЖНО   

Съдържанието на този уеб сайт - текстове, статии, рубрики, графичен дизайн и оформление, цветовата схема, изображения, документи или други материали са интелектуална собтвеност на "ПроСтудио ООД", в случай че не е упоменато друго.
Всички материали в сайта са под закрила на „Закона за авторското право и сродните им права“.
Използването и публикуването на част или цялото съдържание на Travel-Studio.bg без изрично писмено разрешение от "ПроСтудио ООД" е забранено.

   Забранено е разпространението на съдържанието, копирането и публикуването в други сайтове. Разрешено е ползването или принтирането на предоставените от Travel-Studio.bg материали само за лични цели.   


"ПРОСТУДИО ООД" се стреми да поднесе пълна, достоверна и обективна информация, която да е полезна за всеки, но не носи отговорност за пълнотата на публикуваните статии и данни.

"ПРОСТУДИО ООД" не носи отговорност за щети възникнали заради невъзможност да се използва част или цялата система заради технически причини, независимо от обстоятелствата, които са довели до това.
Потребителят се съгласява да използва сайтът на свой риск и е задължен да не търси съдебна отговорност на неговите собственици за вреди, които са настъпили вследствие на ползването на този сайт.

Travel-Studio.bg съдържа връзки към други сайтове, те се предоставят за улеснение на потребителите. "ПРОСТУДИО ООД" не носи отговорност за съдържанието на информация, публикувана в тях, както и за вреди, произтичащи от тяхното съдържание и/или поддръжка.

Всички данни, които са попълнени собственоръчно от ПОТРЕБИТЕЛЯ при формите за запитвания за услугите на Travel-Studio.bg като име, фирма, град, описание на проекта и др., няма да бъдат предоставяни на трети лица (физически или юридически).

"ПРОСТУДИО ООД" има право да събира, съхранява, обработва и използва данни за употребата на услугата от страна на всички свои потребители, за целите на отстраняване на възникнали проблеми в компютърните системи, осигуряването на защита срещу неоторизирано проникване в чужди потребителски имена и за целите на рекламата.

"ПРОСТУДИО ООД" не носи отговорност относно услугите и тяхното функциониране.
"ПРОСТУДИО ООД" има право по всяко време да променя дизайна и променя, спира или добавя информация или нови услуги на САЙТА без изрично предупреждение.
"ПРОСТУДИО ООД" има право да изпраща рекламни съобщения на Email, телефон.
"ПРОСТУДИО ООД" не поема отговорност относно съдържанието на рекламите, които показва на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ под каквато и форма да са те.
"ПРОСТУДИО ООД" не носи отговорност за публикуваните в него материали и мнения .


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява под никаква форма и носител информация публикувана на САЙТА без писмено съгласие.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не публикува, разпространява или разпръсква неподходящи, обидни, или незаконни материали или информация.
ПОТРЕБИТЕЛЯ декларира, че няма да търси никаква отговорност за директни, индиректни, случайни, специални, материални, морални или каквито и да е вреди въобще, включително, без ограничение към САЙТА, собствениците на марката TRAVEL-STUDIO.BG, екипа грижещ се за поддръжката.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не използва Travel-Studio.bg във връзка с проучвания, спам, рекламни съобщения.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да спазва всички закони и нормативни актове и е лично отговорен за всички действия или бездействия, които следват от ползването на потребителското име и паролата, като същият е запознат с отговорността която носи при накърняване на авторските и сродните им права и тези при извършване на електронни престъпления.


ДРУГИ
Настоящите Условия за ползване имат задължителна сила както за Travel-Studio.bg така и за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ му. Всички те се считат уведомени и се съгласяват за всички промени в Условията за ползване от датата на публикуването им в Travel-Studio.bg. Потребителят е напълно отговорен за своето редовно осведомяване за промени в Условията за ползване. Ползването на услугата след промени в Условията за ползване означава съгласие с тези промени.
При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия се прилага българското законодателство.
Отпечатана версия на този документ и на всяка бележка предадена от Travel-Studio.bg по електронен път, ще бъде приемлива в съдебни или административни процедури, базирани върху или свързани с тези Общи Условия по същия начин, и при същите условия както други търговски документи или записи, оригинално изготвени в печатна форма.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ и "ПРОСТУДИО ООД" се съгласяват, че всяка причина за действие може да бъде предприета до една година от възникване на причината за това действие.