Списък с XML доставчици
Списък с XML доставчици
Начало » Списък с XML доставчици
Списък с XML доставчици
EXtensible Markup Language или както по-често ще срещнете този термин XML, представлява технологично решение, което позволява автоматичен обмен на текст и данни.
Днес XML се използва главно като спояващо звено при интегриране между фирми и доставчици, защото:

  • Потокът от данни е структуриран така, че да позволява използването на еднакви стандарти
  • Данните могат да бъдат от различен формат (цени, описания)
  • Технологията позволява данните да бъдат възпроизведени и модифицирани в желан от получателя формат
  • При обслужване на международни партньори чрез XML текстовете и данните могат да бъдат поддържани в многоезичен формат
  • Технологията насърчава използването и смесването на XML данни от няколко доставчика
  • Повишаване качеството на обслужване на крайния клиент чрез предлагане на по-добри цени, информация в реално време, бързина и точност при резервация
  • Чрез XML можете да постигнете пълен цикъл на резервация от търсене на оферта, сравнение на резултатите по различни параметри (цена, звезди, рейтинг и др), резервация, потвърждение и заплащане онлайн


Актуален списък с интегрирани от нашия екип XML доставчици до момента:

AMADEUS
Astral Holidays
BOHEMIA
Costa Cruise
FILOS

Galileo
GoGlobal
GTA
HotelBeds
Hotels B2B

JACTRAVEL
KUONI
MELI TOURS
MSC Cruises
NCL

Netbook
NT Incoming
RESTEL
Royal Caribbean
Sejour

SERHS
SMILO
SNOWTREX
Solvex
SunHotels

TezTour
TIRS
TourVISIO
TRANSHOTEL
TRAVCO Dubai

TRAVCO UK


Още по темата:

XML интеграция

Изработка на White label/ iframe

оферти в xLabel формат

Сравнителна таблица xLabel vs White Label/ iFrameЗа повече информация относно нашите продукти и услуги - може да ни изпратите запитване или да се свържете с нас.