Автоматизация на работния процес
Автоматизация на работния процес
Начало » Автоматизация на работния процес
Автоматизация на работния процес
За да се вземат правилни решения, управлениският екип трябва да разполага с необходимите данни, които да анализира и проектира в работещи решение в необходимите срокове, за да доведат до реален и задоволителен резултат.

Когато ключови компоненти като счетоводство, наличност, оценка ефективността на екипа и взаимодействие с партньори, се изпълняват от различни системи, които не "говорят" помежду си, освен че се нарушава погледа върху състоянието на цялостаната картина, значителни загуби понасят ефективността и отимизацията на работния процес.

Още по-затормозяващо е, когато се налага от една система да се извеждат данни, след което да се импортират в друга, за да могат да се използват съответстващите функционалност. Развносметката се изразява в загуба на човешки труд, като действията се рамкират от ограничения потенциал на физически възможности от страна на служителите.

Разработката на собсвтен софтуер отнема време, изисква концентрация и съдействие на всички отдели, ангажирани в даден бизнес. За това често се залага на бързи готови универсални решения, които временно облекчават и запълват създалата се нужда. Но на по-късен етап се осъзнава, че се ползва много малка част от функционалностите и отново по-специфичните данни се попълват ръчно, поради липса на автоматизация или синхронизация.

Всеки отрасъл стъпва на база от основни процеси, които отразяват логични бизнес отношения - вътрешно фирмени или с контрагенти и партньори. Индивидуално изработените софтуерни решения дават възможност да се създаде продукт, който максимално да обслужва всички звена, ангажирани в работното ежедневие на една фирма. Не се налага бизнесът да се "нагажда" към набор от различни готови решение и да се губи енергия и продуктивност.

Предимства на клауд базирани решения

Управленският екип разполага с данни в реално време, което допринася за вземането на информирани и аргументирани решения. Мониторирането на ключови процеси и взаимодействеия между отдели или с партньори позволява осигуряването на гладко им протичане и при необходимост навременна намеса за неотрализиране на проблеми.

Cloud базираното решение предоставя достъп до желаните данни от произволно устройство (настолен компютър, телефон или таблет), което е свързано с интернет. Показателите се обновяват в реално време или при строго дефинирани периоди. Екипът е морално удовлетворен от автоматизацията на повтарящи се действия, минимизиране на грешки и взаимодействие на висио технологично ниво с партньори и контрагенти.


Източник: Travel B2B Блог: Автоматизация на работния процесДопълнителна информация:

Централен админ

Интегриране на калкулатор за туристически услуги

Reservation Check - Проверка на резервация

Travel Office

Туристически резервационни системи

XML интеграция

Push известия