Графичен дизайн

Елементи на дизайна

Елементи на дизайна - стил, цветове, текст и снимки


Още по темата:
От какво се определя графичният дизайн на сайта? | Графичен дизайн - услуги |
Пакети за изработка на туристически сайт | Разгледайте изработените от нас уеб сайтове в нашето портфолио


За посетителите сайтът е съвкупност от визия и стил, цветове, текст и снимки и това ги прави основни предпоставки за изграждането на положителния имидж

Графичен стил
Стилът на сайта е обусловен от сферата на дейност. Всяка такава има своите характерни изисквания относно визията. Освен това, стилът трябва да се хареса на посетителите и затова е необходимо да бъде съобразен със спецификата на аудиторията и мнението на клиента.


Цветова схема на сайта


Цветовете помагат за изграждане на единство в композицията на сайта. Чрез изпозване на определени цветове могат да се подчертаят важните елементи в сайта, които посетителят не трябва да пропуска.
Цветовете са част от стила на сайта и играят основна роля в начина, по който посетителите го възприемат. Това е така, поради факта, че цветовете имат не само естетическо, но и психологическо значение.

още по темата:


Снимки и изображения
Първото, което прави впечатление при отварянето на един уеб сайт са снимките. Качествени изображения, подбрани, съобразно текста и стила на сайта надграждат имиджа на визията и създават наистина добро първо впечатление. Посетителите лесно запомнят красиви и креативни снимки.


Икони и пиктограми
Иконите спомагат за по-лесно възприемане на визуалната комуникация на сайта. В туристическите сайтове най-често иконите отъждествяват вида на транспорта на дадена оферта за пътуване, икони за търсене в сайта, икони за основната контактна информация, икони за обозначаване на категорията на хотел, принтирай, сподели и т.н.
Иконите биха могли и да имат акцентиращо значение върху даден елемент или бутон, за да покажат неговата важност.Текстови карета
За да бъде предизвикан един посетител на сайта да прочете съдържанието на текста е важно как ще бъде оформен той, не само колко ценна и обективна е информацията, която предоставя. От изключително значение е шрифта и цвета на буквите, както и фона, на който са поставени; как изглежда заглавието, достатъчно видимо ли е и в какъв цвят; как са оформени отделните карета, с какъв шрифт и фон.

Още по темата:За повече информация относно нашите продукти и услуги - може да ни изпратите запитване или да се свържете с нас.