Речник

AFFILIATE PROGRAM
Програма, с регламентиран комисион. Мрежа от портали и сайтове, които предлагат контекстуална реклама на принципа „заплащане при реализирана продажба“

BANNER
Уеб банерът е форма на реклама, който се вгражда в сайт. Това е графично изображение с рекламна цел, служи за привличане на потенциални клиенти или за формиране на имидж. Този вид онлайн реклама е предназначен за вграждане в уеб страници, може да бъде статичен или анимиран. Размерите на банера се определят в пиксели (px) и могат да бъдат статични и анимирани. Технологията на изработка може да бъде различна: GIF, JPG, HTML. Банерите съдържат линк, който може да води към началната страница на сайта на компанията или към Промоционална страница, създадена специално за целта на кампанията.

BANNER STANDARTS
Международни стандарти за размерите на банерите, които са утвърдени от IAB (Interactive Advertising Bureau). Банерите са с фиксирани размери, използвани от повечето медийни агенции и портали.

BREADCRUMBS
Пътека (Breadcrumbs) в сайт - местоположението на текущата страница в йерархията на съдържанието на сайта.
Пътеката показва на потребителя в коя страница от сайта се намира в момента. Това позволява лесно ориентиране за положението на текущата страница. Особено полезно при попадане в дадена страница през търсачка или препратка от друг сайт. Показват йерархия или път. Дават бърз достъп до горните нива в сайта, включително началната страница. Позволяват лесно да се върнем назад.

CENTRAL ADMIN
Central Admin е платформа за резервации, дистрибуция и маркетинг на туристически услуги, собственост на фирма Простудио ООД. повече информация »

CSS (Cascading Style Sheets)
Това е разширение на HTML, което позволява стилове като цвят, шрифт и размер да бъдат задавани на определени елементи от HTML документи. Възможно е информацията за стиловете да се съхранява както в самия документ, така и в определен CSS файл.

CMS (Content Management System)
Система за управление на съдържанието на уеб сайт. повече информация »

COPYWRITING
В превод от англ. copywriting в транскрипция на български. "Сopy" - текстови материал, "writing" написвам. Следователно в превод, "копирайтинг" означава буквално "написване на текстове".
Това е дейност по написването на рекламни или презентационни текстове. Текстовете могат да бъдат рекламни статии, информация за вашите продукти или услуги, любопитни текстове, релевантни на вашето съдържание и т.н. Основната задача на копирайтърът е така да представя информацията, че тя да предизвика интерес у читателя.
повече информация »

DNS (Domain Name Service - обслужване на имената на домейните)
Domain Name System е онлайн система от база от данни, свързваща IP адресите в Internet с имената на домейни, т.е името на локалната машина и Domain Name - символичното име на областта. Служи за разпознаване на имена на компютри, свързани в Интернет.

DOMAIN (Област)
Системата за имената на домейните DNS (Domain Name System) представлява разпределена база от данни за компютри, услуги или други ресурси свързани към Интернет или частни мрежи, с чиято помощ се осъществява преобразуването на имената на хостовете в IP-адреси. Това улеснява работата на потребителите на Интернет услуги. Вместо да въвежда IP-адрес (комбинация от цифри) за да достигне до даден ресурс в мрежата, потребителят може просто да въведе неговото име (домейн).
повече информация »

DOWNLOAD
Терминът даунлоад е процеса на копиране на файл от даден сайт. Според последни проучвания България е на трето място в света по скорост на интернет. повече информация »

E-MAIL (Електронна поща)
Електронната поща е е метод за обмен на цифрови съобщения през Интернет или други компютърни мрежи и една от най-разпространените услуги в Internet. Чрез електронната поща потребителите могат да разменят различна информация. Електронната поща позволява да кореспондирате с хора от различни точки на света. Това е огромно предимство за бизнес комуникации. Електронната поща обикновено е съставена от потребителско име, символа @, името на сървъра или доставчика (imenaposta@imenadomain.bg)

FONT
Шрифт е набор от изображения на букви, цифри или различни символи, който се използва за визуализиране на знаци.
повече информация »

FOOTER (футър)
Футър е долната част на сайта, най-често съдържа полезна информация за фирмата, фирмени бутони, лога на партньори, перпратки към социални мрежи или streams и др. Тенденцията за големи футъри продължава да е актуална. Добре стуруктурираната информация и линкове във футърите придават и по-голяма SEO стойност на сайта за класирането в търсачките.

HEADER (Хедър)
Хедър е горната и най-видима част в един интернет сайт. Там най-често присъства логото на сайта, имиджово изображение, слоган и основните бутони. Препоръчително е хедъра да е еднакъв на всяка страница в сайта. Може да се променя изображението или цвета, в зависимост от категорията на сайта.

HOMEPAGE
Това е началната страница на уеб сайта. Тази страница е с най-висока посещаемост. Обикновено логото също води към тази страница.

HOSTING
Уеб хостинг (от английски host - съхранение) е услуга, която позволява на физически лица или организации, които имат собствен уеб сайт, той да е достъпен чрез World Wide Web. Хостинг компаниите предоставят пространство на сървър и осигуряват връзката с Интернет. повече информация »

HTML (HiperText Markup Language - Хипертекстов език с маркиране на връзките)
Голяма част от Web страниците са написани на език за програмиране, наречен HTML. При него за форматиране на текста се използват маркировки (tags). Това позволява с обикновени текстови редактори да се създават красиво оформени документи, когато се разглеждат чрез браузъри (Netscape, Internet Explorer). В текста може да има думи, които изпъкват по някакъв начин от другите думи (подчертани, с друг цвят, удебелени, наклонени и т.н.). Други езици, които се използват за целта, са Java, JavaScript, CGI/Perl и т.н

INTERNET (Интернет)
Интернет е постоянно обновяваща се и нарастваща смесица от сървъри, клиенти, връзки, протоколи (TCP/IP, PPP, HTML и др.), езици (Java, CGI, PERL и др.) и софтуер, написан от потребители и търговци за изпълнението на определени задачи. Води началото си от ARPANet в края на 60-те и началото на 70-те години. В настоящия момент активно се ползва от 100 млн. души

INTERNET BROWSER (Интернет броузер)
Програма предназначена да представя хипертекстова информация, такива са например Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Internet Explorer, Safari и др.

IP (Internet Protocol - Интернет протокол)
Протоколът, чрез който се предават пакетите с данни в Internet и се маршрутизират до местоназначенията им. Към всеки пакет с данни се прикрепват IP адреси, с който се означава възелът в Internet от който се изпраща и възелът до когото трябва да стигне

IP ADDRESS (IP адрес)
Това е код, съставен от цифри, който идентифицира определен компютър в Интернет. IP адреса на машината, която се конфигурира към мрежата. Всеки компютър трябва да има IP адрес, за да бъде свързан в Интернет

JAVA
Програмен език, разработен от Sun Microsystems

JAVASCRIPT
Eдин от най-използваните начини за добавяне на интерактивност към сайтовете в Интернет.

LINK (Връзка, препратки)
Страниците, съставящи един сайт са свързани помежду си с т.нар. "вътрешни линкове", а сайтовете се свързват помежду си с "външни линкове

LANDING PAGE
Landing page представлява промоционална уеб страница, която акцентира върху нещо конкретно – промоция, презентация, определен продукт или услуга и др. Целевата страница може да се използва като самостоятелна уеб страница със собствен домейн, това решение води до подобряване позициите на сайта в интернет търсачките. Но може да бъде създадена и като допълнение към сайта на фирмата, където да бъде публикувана конкретна информация:

LOGIN PASSWORD
Парола за достъп, уникална за клиента

LOGIN USERNAME
Потребителско име на клиента

MAILING LIST (Мейл списък)
Списък от множество e-mail адреси. Мейл листът позволява на потребителя да се включи към списък с получаващи електронни съобщения на определена тема. Обикновено за включването в мейл лист е необходимо да изпратите мейл с описание до мейл сървъра. Включването става автоматично

MULTIMEDIA (Мултимедия)
Използването на компютрите за да покажат текст, графики, видео, анимация и звук заедно

NAME SERVER
IP адреса на компютъра с инсталирана база данни DNS (Domain Name Server). DNS базата данни разрешава съответствието между имената на машините и техните IP адреси. Списък от машини, съдържащи DNS информация се разделя с шпации

NET (Мрежа)
когато два или няколко или много компютъра са свързани помежду си

ONLINE (Онлайн)
понятие за присъствие в мрежата в реално време, "вързан в мрежата", "вързан съм"

REDESIGN
Промяна и обновяване на визията на съществуваще интернет страница

RESERVATION CHECK
Reservation Check е модул за проверка на резервация от клиента в реално време. Улеснява обработката на онлайн заявки и същевременно спестява усилия на клиента, чрез свойте функционалности. Успешно се интегрира в Travel Admin 4, Travel Admin 6 и в Travel Office Basic.
повече информация »

RESERVATION SYSTEM
Резервационната система представлява специализиран уеб базиран софтуер и инструменти за извършване на резервация в реално време на различни туристически продукти.
повече информация »

VIRAL MARKETING (вирусен маркетинг)
Маркетингов подход, който цели популяризиране на продукт, дейност или услуга, като провокира потребителите активно да споделят и доброволно да разпространяват подадената информация. повече информация »

White Label / iframe
White Label е технология за дистрибутиране на информация и представлява "frame" за вграждане в сайт. Офертите и информацията, които са на налични в този прозорец, подредбата, търсенето и резервационните стъпки, се контролират от оператора, чиято собственост е той. Когато дадена агенция желае да вгради в своя сайт White Label на примерен оператор, тя взима кодът (код за вграждане) от него (операторът) и го предоставя на фирмата, която поддържа сайта, за да го вгради.
повече информация »

XML (Extensible Markup Language)
Това е формат за дефиниране на специализирани markup езици, които могат да се използват за предаване на данни
повече информация »

WWW (World Wide Web)
World Wide Web (съкратено WWW), наричана също световна мрежа или само уеб, е система от свързани хипертекстови файлове, достъпни през компютърната мрежа Интернет. Документите в мрежата (наричани уеб страници), могат да съдържат текст, изображения, видео и други мултимедийни компоненти, а връзките между тях се осъществяват с помощта на хипервръзки.
Информацията в World Wide Web се съдържа в хипертекстови документи или информационни ресурси, наричани уеб страници. Обикновено те са в HTML или XHTML формат и дават възможност за придвижване към други уеб страници с помощта на хипервръзки. Уеб страниците могат да се състоят от статичен текст или друго съдържание, съхранявано във файловата система на уеб сървъра (статични уеб страници), или да бъдат генерирани от софтуер на сървъра при заявка за четене на страницата от браузър (динамични уеб страници).

Основните елементи, които може да съдържа една уеб страница са:
*Видима информация: текст, статични изображения (растерна графика във форматите GIF, JPEG и PNG или векторна графика във формат SVG), анимирани изображения (анимирани GIF или SVG изображения), звук (MP3, ogg или други формати), видео
*Интерактивна информация:
01 - за взаимодействие в рамките на страницата:
      » Интерактивен текст (DHTML)
      » Интерактивни илюстрации - от задвижвани при натискане изображения до игри, като обикновено се използва система от скриптове, Adobe Flash, Java applet, SVG или Adobe Shockwave
      » Бутони, обикновено използвани в съчетание със скриптове или DHTML
02 - за взаимодействие между отделните страници:
      » Хипервръзки, стандартният метод са преместване към нова страница
      » Форми, даващи възможност за взаимодействие на потребителя с приложения, работещи на сървъра
*Скрита информация:
      » Коментари
      » Метаданни, съдържащи семантични данни, информация за кодирането на символи, DTD и други
      » Информация за стиловете във формата на CSS
      » Скриптове, най-често JavaScript, които се изпълняват от браузъра и допълват функционалността и интерактивността на страницата.

Уеб страниците се идентифицират чрез унифицирани локатори на ресурси (URL), стандартизирани низове, уникални за съответната страница в рамките на Интернет. При динамичните уеб страници в URL може да се съдържат и параметри, оказващи влияние върху съдържанието на страницата и начина на показването му.

В повечето случаи уеб страниците са групирани в уеб сайтове, съвкупности от страници, които се допълват функционално, имат сходен дизайн и обикновено са разположени в един домейн и на един уеб сървър.
 

ZOOM (Увеличаване)
Опция за увеличаване големината на текстова информация, снимки или изображения, с цел по-детайлен изглед.

 

VRML (Virtual Realitu Modeling Language - Език за моделиране на виртуална реалност)
Той е подобен на HTML, но позволява създаването на 3D сайтове

RSS (Really Simple Syndication)
RSS е технология, която позволява на Интернет сайтовете да обменят по между си кратка, честопроменяща се информция за съдържанието си. RSS feed съдържа заглавие, автор, коментар и линк към материала. RSS информацията се актуализира автоматично.

SCROLLBAR (скролбар)
Скролбарът е част от графичния потребителския интерфейс, с помощта на който посетителя се придвижва в съдържанието на в рамките на интернет страницата. Може да бъде вертикален или хоризонтален.
 
SEARCH ENGINE (Търсачка)
Търсачките откриват и индексират сайтовете в мрежата. Чрез тях вие откривате нужната ви информация. По-известни търсачки са: Google, Yahoo, Bing и др.

SERVER (Сървър)
Система (компютър), която осигурява базисното програмно обслужване в една компютърната мрежа

SPAM (Спам)
Спам (spam) е използване на среда за електронни комуникации за масово изпращане на нежелани съобщения. Най-известната форма на спам е под формата на съобщения с рекламно съдържание по електронната поща.

URL (Uniform Resource Locator - Унифициран идентификатор на ресурси)
Това са лесно възприемани от човека текстови низове, за означаване на местоположението на ресурсите в Internet и протокола, който се използва за извличането им. Системата URL предлага единен начин за наименуване. Всеки документ (файл) може да се намери чрез неговото URL, което е съставено от три части: тип на протокола за достъп; име на компютър, съгласно приетото адресиране в Интернет и пълното име (path) на файла, съгласно определените стандарти на използваната операционната система и типа на протокола за достъп

USER
потребител, посетител на даден уеб сайт

 

POP (Post Office Protocol - Протокол за пощенски услуги)
Това е текстово ориентиран протокол, използван за изпращане и извличане на съобщения за електронната поща в Internet. POP осигурява на програмите за електронна поща възможност да взаимодействат с виртуални пощенски кутии, в които съобщенията чакат да бъдат изпратени или извлечени

PORTAL (Портал)
Порталите са уеб сайтове, който играят са отправна точка към други сайтове, освен това могат да предлагат собствена структурирана информация. Известни портали са Dir.bg, Gbg.bg и др.

PROVIDER (Доставчик)
Доставчик на някакъв вид услуги, например интернет или хостинг