Графичен дизайн

Изработка на рекламни банери

Изработка и графичен дизайн на банери


Използвайте банер реклама, за да направите Вашата рекламна кампания още по-ефективна.

Банерите могат да бъдат:
 • Имиджов банер
 • Продуктов банер

Какво е банер?
Банерът е форма на реклама, който се вгражда в сайт. Размерите на банера се определят в пиксели (px) и могат да бъдат статични и анимирани. Технологията на изработка може да бъде различна: GIF, JPG, HTML. Банерите съдържат линк, който най-често води към началната страница на сайта на компанията или към Промоционална страница, създадена специално за целта на кампанията.

Задачата на банера е да привлече вниманието на потребителя и да го отведат към страницата на компанията.
Банерът трябва да бъде забелязан и лесно разпознаваем от потребителят.WEB TIPS:

 • Снимки
Първото, което прави впечатление при един банер са снимките. Качествени изображения, подбрани, съобразно текста и стила на сайта надграждат имиджа на визията и създават наистина добро първо впечатление. Посетителите лесно запомнят красиви и креативни снимки.

 • Цветове
Добре е използваните цветове в банера да са употребени в ярките си нюанси, да са плътни, свежи и контрастни. Това значително допринася банерът да е по-видим. Бледите цветове или преливките да се избягват или да се прилагат умерено.

 • Послание
Напишете интересно послание или въпрос, за да повишите интереса. Работещи са и "примамки" като БЕЗПЛАТНО, ПРОМОЦИЯ, - ХХ% ОТСТЪПКА.

 • Текст на банера
Текстът на банера трябва да е максимално кратък и ясен. Когато става въпрос за услуги - да са изредени 3-4, които са най-важни за компанията.

 • Бързо зареждане
Колкото по-бързо се зарежда банера - толкова е по-голяма вероятността да бъде видян. Тежестта на банера не трябва да надвишава 60 - 80 Кb. Всеки сайт има специфични изисквания за тежестта и форматите на банерите, с които рекламодателя е необходимо да се съобрази.

 • Лого на компанията
Логото на компанията и слогана са задължителни атрибути на банера, особено за имиджовия банери. Препоръчително е на видно място да бъде изписан и интернет адресът на сайта.

 • Аудитория
Съдържанието на банера, графичния дизайн и оформление трябва да са съобразени с целта на кампанията и аудиторията.

 • Рзпространение
Препоръчително е банерите да се публикуват в тематични сайтове и портали, които са релевантни на сферата на дейност на компанията.

 • Жизнен цикъл на банера
Препоръчително е визията на банера периодично да се променя, защото за потребителите, които го виждат над 3 - 4 пъти, той става невидим.
Изработка на рекламни банери:
 • Cтатични - GIF или JPG
 • GIF анимирани
 • HTML банери с динамично съдържание - база данниЗа повече информация относно нашите продукти и услуги - може да ни изпратите запитване или да се свържете с нас.