Agent Login

Още по темата:
Travel Office | Изработка на резервационна система | Central Admin | Travel Admin | Изработка на туристически уеб сайт | Проверка на резервация с Reservation Check

Модул Agent Login (Вход за агенти)
Предоставя възможност на вашите агенти да правят резервации директно във вашия Travel Office.Модул Agent Login дава възможност на вашите агенти да правят резервации директно във вашия Travel Office
  • Възможност за следене на резервациите, направени от всяка фирма
  • Възможност за редакция - добавяне, изтриване или промяна в данните на фирма
  • Данни към всяка фирма - Код на фирмата, наименование, номер и вид (ТА, ТО) на лиценз, БУЛСТАТ, МОЛ, адрес на регистрация, адрес за кореспонденция, град, държава, координати (телефон, мобилен телефон, email, пощенски адрес), лице за контакт
  • Архив на въведените фирми
За повече информация относно нашите продукти и услуги - може да ни изпратите запитване или да се свържете с нас.