Условия за ползване

Настоящата интернет страница (www.travel-studio.bg) е собственост на "ПРОСТУДИО ЕООД".

Ползването на сайта Travel-Studio.bg е обвързано с приемането на настоящите "Условия за ползване" на сайта от потребителите. В случай, че не приемате описаните в тази страница условия, моля да не посещавате и ползвате този сайт.

Условията за ползване определят взаимоотношенията между потребителите на сайтът TRAVEL-STUDIO.bg

"ПОТРЕБИТЕЛ" e лице, ползващо Travel-Studio.bg.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА TRAVEL-STUDIO.BG
Потребителят се съгласява с Условията за ползване, ако използва услугите със свободен общ достъп или като попълва формуляра за запитване.


   ВАЖНО   

Съдържанието на този уеб сайт - текстове, статии, рубрики, графичен дизайн и оформление, цветовата схема, изображения, документи или други материали са интелектуална собтвеност на "ПроСтудио ЕООД", в случай че не е упоменато друго.
Всички материали в сайта са под закрила на „Закона за авторското право и сродните им права“.
Използването и публикуването на част или цялото съдържание на Travel-Studio.bg без изрично писмено разрешение от "ПроСтудио ЕООД" е забранено.

   Забранено е разпространението на съдържанието, копирането и публикуването в други сайтове. Разрешено е ползването или принтирането на предоставените от Travel-Studio.bg материали само за лични цели.   


"ПРОСТУДИО ЕООД" се стреми да поднесе пълна, достоверна и обективна информация, която да е полезна за всеки, но не носи отговорност за пълнотата на публикуваните статии и данни.

"ПРОСТУДИО ЕООД" не носи отговорност за щети възникнали заради невъзможност да се използва част или цялата система заради технически причини, независимо от обстоятелствата, които са довели до това.
Потребителят се съгласява да използва сайтът на свой риск и е задължен да не търси съдебна отговорност на неговите собственици за вреди, които са настъпили вследствие на ползването на този сайт.

Travel-Studio.bg съдържа връзки към други сайтове, те се предоставят за улеснение на потребителите. "ПРОСТУДИО ЕООД" не носи отговорност за съдържанието на информация, публикувана в тях, както и за вреди, произтичащи от тяхното съдържание и/или поддръжка.

Всички данни, които са попълнени собственоръчно от ПОТРЕБИТЕЛЯ при формите за запитвания за услугите на Travel-Studio.bg като име, фирма, град, описание на проекта и др., няма да бъдат предоставяни на трети лица (физически или юридически).

"ПРОСТУДИО ЕООД" има право да събира, съхранява, обработва и използва данни за употребата на услугата от страна на всички свои потребители, за целите на отстраняване на възникнали проблеми в компютърните системи, осигуряването на защита срещу неоторизирано проникване в чужди потребителски имена и за целите на рекламата.

"ПРОСТУДИО ЕООД" не носи отговорност относно услугите и тяхното функциониране.
"ПРОСТУДИО ЕООД" има право по всяко време да променя дизайна и променя, спира или добавя информация или нови услуги на САЙТА без изрично предупреждение.
"ПРОСТУДИО ЕООД" има право да изпраща рекламни съобщения на Email, телефон.
"ПРОСТУДИО ЕООД" не поема отговорност относно съдържанието на рекламите, които показва на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ под каквато и форма да са те.
"ПРОСТУДИО ЕООД" не носи отговорност за публикуваните в него материали и мнения .


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява под никаква форма и носител информация публикувана на САЙТА без писмено съгласие.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не публикува, разпространява или разпръсква неподходящи, обидни, или незаконни материали или информация.
ПОТРЕБИТЕЛЯ декларира, че няма да търси никаква отговорност за директни, индиректни, случайни, специални, материални, морални или каквито и да е вреди въобще, включително, без ограничение към САЙТА, собствениците на марката TRAVEL-STUDIO.BG, екипа грижещ се за поддръжката.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не използва Travel-Studio.bg във връзка с проучвания, спам, рекламни съобщения.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да спазва всички закони и нормативни актове и е лично отговорен за всички действия или бездействия, които следват от ползването на потребителското име и паролата, като същият е запознат с отговорността която носи при накърняване на авторските и сродните им права и тези при извършване на електронни престъпления.


ДРУГИ
Настоящите Условия за ползване имат задължителна сила както за Travel-Studio.bg така и за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ му. Всички те се считат уведомени и се съгласяват за всички промени в Условията за ползване от датата на публикуването им в Travel-Studio.bg. Потребителят е напълно отговорен за своето редовно осведомяване за промени в Условията за ползване. Ползването на услугата след промени в Условията за ползване означава съгласие с тези промени.
При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия се прилага българското законодателство.
Отпечатана версия на този документ и на всяка бележка предадена от Travel-Studio.bg по електронен път, ще бъде приемлива в съдебни или административни процедури, базирани върху или свързани с тези Общи Условия по същия начин, и при същите условия както други търговски документи или записи, оригинално изготвени в печатна форма.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ и "ПРОСТУДИО ЕООД" се съгласяват, че всяка причина за действие може да бъде предприета до една година от възникване на причината за това действие.