White Label / iframe

Вграждане на White Label

Вграждане на White Label в туристически сайт или портал


Още по темата:
Какво е White Label? | Изработка на White Label |

White Label е технология за дистрибутиране на информация и представлява "frame" за вграждане в сайт. Когато дадена агенция желае да вгради в своя сайт White Label на примерен оператор, тя взима кодът (код за вграждане) от него (операторът) и го предоставя на фирмата, която поддържа сайта, за да го вгради.
повече информация »

Вграждане на White Label в туристически сайт

White Label е технология за дистрибутиране на информация и представлява "frame" за вграждане в сайт. Когато дадена турагенция желае да вгради в своя сайт White Label на примерен оператор, тя взима кодът (код за вграждане) от операторът и го предоставя на фирмата, която поддържа сайта, за да го вгради в уеб сайта.