Графичен дизайн

От какво се определя графичният дизайн на сайта?

Уеб сайтът трябва да следва целта на сайта, корпоративната идентичност на фирмата и сферата на дейност.


Още по темата:
Елементи на дизайна | Графичен дизайн - услуги | Пакети за изработка на туристически сайт | Портфолио |


За да открие своето място в мрежата, един уеб сайт трябва да притежава, освен интересна за аудиторията информация и добър дизайн. Това е задължително условие, за да може да бъде открит, разгледан и не на последно място - запомнен от посетителите.

Уеб сайтът изгражда имиджа на компанията във виртуалното пространство, интернет потребителите неминуемо започват да свързват името на дадена фирма с визията на нейния сайт. Именно това е причината в различните сфери на дейности да съществуват и различни стилове за изработка на сайт. Затова, за всяко успешно онлайн присъствие е от голямо значение представянето с визия, информативност и структурираност.


Графичният дизайн и оформление на уеб сайтът се определя от:

  • Сферата на дейност на фирмата
Всяка сфера притежава своите неформални изисквания към дизайна на уеб сайта в зависимост от това, каква е аудиторията й.

  • Целта на сайта
Какви са целите на сайта – да създаде доверие у потребителите, да предложи качествена информация, да бъде забавен и занимателен, да продава, да презентира и т.н. Всичко това може да се предаде чрез дизайна.

  • Фирмен стил на компанията
Уеб сайтът трябва да следва корпоративната идентичност на фирмата.

  • Индивидуалните предпочитания на конкретния клиент
Това е много важна част от създаването на концепцията за дизайна на един уеб сайт – комуникацията между дизайнера и клиента. За да се получи уникална визия на един запомнящ се сайт, клиентът участва в процеса на създаване със собствените си идеи.За повече информация относно нашите продукти и услуги - може да ни изпратите запитване или да се свържете с нас.