Е-решения в Туризма (част III)

5. XML обмен на данни
Ако трябва да опишем с няколко простички думи какво е XML, можем да го приемем като стандарт при подреждане и подаване на данни. Това свойство позволява обмен на информация (еднопосочен или двупосочен) между доставчици и партньори. В случай, че вашият сайт е приемащата страна, то данните поднесени в XML формат могат да бъдат преконфигурирани и филтрирани така, че да пасват на опциите на Вашия сайт. Ако пък сте ТО, възможно е обратна връзка с ТА, като постъпилите резервации от сайта на агента директно да постъпят в профила му във Вашата резервационна система.
Разгледайте тук: XML интеграция

Употребата на XML бързо набира популярност, защото позволява трансфер на голям обем данни, смесване на данни от няколко доставчика, повишава качеството на актуалност на поднесената информация, избягват се грешки характерни при ръчно набиране, а също така постига се автоматизация на голяма част от често повтарящи се действия при обработване на постъпили запитвания и се увеличава капацитета на обработени резервации.
Разгледайте тук: Актуален списък с интегрирани от нашия екип XML доставчици

6. Cloud базирани решения

Когато говорим за cloud, трябва от самото начало да изясним, че става въпрос за услуга, а не за конкретен продукт. IT екип разработва платформа, която обслужва даден сектор. Така, срещу месечен или годишен абонамент, тази платформа е достъпна и е готова за приложение в работното ежедневие на малкия и средния бизнес. По-големите бизнес единици могат да заявят допълнителни опции, които да отговарят на индивидуалния подход на тяхната дейност.

Примери за cloud услуги:
Централен админ
Travel Office

Допълнителна информация:
e_reshenia_v_turizma_01Е-решения в Туризма (част I)
Е-решения в Туризма (част II)
travel_adminTravel admin