Email темплейт - отзиви/ проучване

Изпратете email темплейт за отзиви/ проучване мнението на клиента.
По време на престоя на гостите в хотела вие и вашия екип имате възможност да наблюдавате тяхното поведение и реакция към предлагания продукт/ услуга.

Как можете да превърнете един клиент в постоянен гост на вашия хотел? Като се отнесете към всеки един от тях персонално, с грижа към техните индивидуални нужди и желания.

  • Изпратете email темплейт за отзиви/ проучване мнението на клиента. По този начин давате възможност на вашия гост да сподели своите впечатления. Оформете съдържанието като анкета с опции за стандартни параметри, които са важни за поддържане или подобряване дейността на вашия хотел. Отделно, оставете свободно поле, в което гостът да изрази мнение в свободен текст.

  • Положителен или отрицателен, всеки отзив трябва да бъде взет под внимание. Ако е отрицателен, непременно се свържете отново с клиента и посочете какви действия планирате или какви мерки вече сте взели за решаването на посочения проблем. По този начин има вероятност гостът да не бъде изгубен и отново да ви посети.