Google Analytics: Какъв е профилът на посетителите (част I)
Google Analytics: Какъв е профилът на посетителите (част I)
Начало » Google Analytics: Какъв е профилът на посетителите (част I)
Google Analytics: Какъв е профилът на посетителите (част I)
facebook    


Свържете се с нашия екип по email: google@travel-b2b.com, за да получите повече информация за услугата Управление на реклама в Google AdWordsВашият сайт е виртуален магазин, а виртуалните посетителите са Вашите потенциални клиенти. Google Analytics, като инструмент за проследяване на статистически данни от различен характер, постоянно търпи промени, като се надграждат видовете данни и степента на детайлност, в която се поднасят.

Като за начало ще Ви запознаем с основни параметри, на които да обърнете внимание и които ще Ви помогнат да опознаете посетителите на фирмения сайт.

Стъпка 1 Audience > Overview
Към почти всяка главна секция в Google Analytics първата налична опция е Overview. На Вашия екран се зарежда сбор от основни параметри от съответната секция и с един поглед обгръщате техните показатели.  • Графика
Ако сте избрали период от време, на графиката ще бъдат изобразени дните по дати и кривата ще се променя възходящо или нисходящо според общия брой посещения за всеки ден поотделно/

В случай, че изберете конкретна дата и искате данни само за нея, вместо дни, ще бъдат изобразени часови диапазони (през 4 часа) за съответния ден.

  • Sessions vs Users
Терминът Sessions кореспондира със стария термин ан Google Analytics "Visits"
Терминът Users кореспондира със стария термин ан Google Analytics "Unique Visitors"

Като стойност сесиите винаги ще са повече от посетителите, защото един уникален посетител може да се завърне на Вашия сайт. Една сесия ще бъде отчетена, ако в рамките на 30 мин съответния потребител не е упражнявал активност на страниците на Вашия сайт или е настъпил края на деня.

Ако на следващия ден същият посетител отново е в сайта и не е изчистил "бисквитките" на използвания браузър, неговото посещение не е "уникално", а се отброява като поредна сесия.

В случай, че същият посетител влезе в сайта през друго устройство, това посещение ще се отчете като уникално.

  • Page/ Session и Page Views
Page/ Session - посочва среден брой разгледани страници на сесия
Page Views - получава се като умножите Sessions x Page/ Sessions

  • Average Session Duration
Този показател може да Ви даде информация до каква степен посетителите се ангажират със съдържанието на сайта.
Помислете как да подобрите качеството на съдържанието, да го направите по-релевантно на търсеното от страна на посетителя. Може би съдържанието е кратко и бедно от към информация или не съдържа линкове/ вътрешни препратки, с които да "задържите" още малко потребителя на Вашите страници. Възможно е да има нужда от по-добра подредба на компонентите на дадена страница, да следват в логичен ред - да може потребителя да потърси бързо желания отговор или да следва последователността. Друг неосъзнат "капан" е, ако в сайта сте оставили активни страници, но те нямат съдържание - респективно след кликване на няколко такива "празни" страници, рискувате потребителя да приеме сайта Ви за неподдържан или неактуален и да напусне.

  • Bounce Rate
Този показател изразява в проценти сесии, които са се състояли от разглеждането на само една страница или с други думи - на страницат, на която е попаднал посетителя, от същата той напуска сайта, без да навигира в дълбочина съдържанието на сайта.
Високите стойности на този показател могат да индикират проблеми със съдържанието или дизайн,който не му предлага търсеното потребителско преживяване. Ръст може да се отбележи и при различни рекламни инциативи - напр. неправилно подбрана целева страница при AdWords кампания или пък ако сте забравили активна кампания, водеща към съдържание с изтекла валидност. Или бюлетин, от който потребителите кликват един линк, запознават се със съдържанието и "излизат", без да търсят и пасивно очават Вашия следващ нюзлетър.

  • New Visitor vs Returning Visitor
Посочва съотношението между New visitors (които не са посещавали сайта преди) и Returning visitors (които са посещавали и преди сайта). Стойностите на двете групи индикират до каква степен Вашите действия са провокирали нови посетители да се запознаят с Вашата дейност и до колко сте способни да задържите Вашите клиенти, като замервате онлайн присъствието за зададения период.