Готови ли сте да опитате push маркетинг?
Готови ли сте да опитате push маркетинг?
Начало » Готови ли сте да опитате push маркетинг?
Готови ли сте да опитате push маркетинг?
За тези от вас, които вече са овладяли и успешно прилагат правилата на email маркетинг, организирането и изпращането на push известия ще се окаже материя логична за усвояване и лесна за имплементиране.

Не трябва да пропускаме обаче, че имаме няколко условия, които трябва да бъдат изпълнени от съответния бизнес преди това:

  • да има изработено приложение за Android и iOS

вижте още:
Оферта за изработка на Android приложение
Оферта за изработка на iOS приложение

  • да има събрана солидна аудитория от потребители, които активно ползват съответното приложение

  • да използва платформа за създаване и управление на push известия

Push маркетинг стратегията включва в себе си изпащане на подходящи съобщения, които достигат директно до настоящия или потенциален клиент благодарение на вече позиционираното приложение на екраните на техните мобилни устройства. Push нотификациите трябва да бъдат разглеждани като нов начин за комуникация с потребителите и да се управлява умело взаимодействието така, че да се постигне крайната цел събрана в няколко думи - удовлетвореност на клиента и положителни финансови резултати за бизнеса.

Три основни стъпки трябва да станат част от Вашата рутина по пътя на успешния push marketing и постигане на фирмени цели:

# Стъпка 1 - Подготовка на план

В рамките на нормалното е характеристиките на Вашата аудитория да не съвпадат с тези на други фирми в отрасъла или преки конкуренти. За това е изключително важно да си отделите необходимото време и внимателно да наблюдавате и анализирате поведението на получателите на push известия според:
  • посланието, което съответната кампания носи и как е изразено като текст
  • подходящо време на изпращане с цел повече преглеждания
  • честота на изпращане

Изготвяйте план за изпращане на нотификации за по-кратки периоди (примерно седмични планове). Така ще бъдете по-мотивирани да осъществявате мониторинг над реакцията на аудиторията и да настройвате нужните промени

# Стъпка 2 - Сегментиране на аудиторията

Тази стъпка не е изненада за никого, тъй като всеки знае, че индивидуалното послания в съчетание с предложение, което носи стойност, има по-голяма вероятност да се превърне в търсения резултат - сделка, покупка, възнаграждение на лоялен клиент и т.нЗапознайте се в детайл с реализираните от нашия екип проекти за изработка на мобилно приложение (mobile app) за Android и проекти за изработка на мобилно приложение (mobile app) за iOS
Разгледайте нашите оферти за Оферта за изработка на Android приложение и Оферта за изработка на iOS приложение
# Стъпка 3 - Push известия като част от продажбения процес

Включете push известията активно в процеса на продажба като:
  • предлагате промо код за първа покупка
  • напомняте на потребителя за "изоставена кошница" и го приканите да завърши онлайн покупката
  • предлагане на алтернативи към последно разглеждани продукти/ услуги
  • напомняне за предстоящо събитие/ възможност, от която потенциалният клиент би могъл да се възползва

вижте още:
Неограничени Push известия за Вашия апп


Източник: Travel B2B Блог: Готови ли сте да опитате push маркетинг?