Интерактивна карта чрез Google Maps
Интерактивна карта чрез Google Maps
Начало » Интерактивна карта чрез Google Maps
Интерактивна карта чрез Google Maps
Интегрирането на интерактивна карта на Google Maps представлява иновативен подход, чрез който да обвържете голям обем от информация наличен във вашия сайт, в удобен за крайния потребител формат.Как се визуализира съдържанието

С помощта на икони се маркират територии, които кореспондират на посочените в административния панел дестинации

Взаимодействие с потребителя

  • картата позволява увеличавале на мащаба, съответно разглеждане на точките от картата по-подробно

  • когато потребителят кликне върху избрана икона, визуализира се информация в "балонче" с дестинация и брой оферти към нея с с цитирана цена от най-ниска стойност
Техническо изискване
Административният панел трябва да бъде Travel Admin 6

Препоръчителни допълнителни услуги:
Travel Admin 6
Travel B2B за агент
Централен админ