Какво е домейн?

Какво е домейн?


Още по темата:
Избор на домейн | Регистрация на домейн


Домейн (на английски: domain - област, владение) е част от йерархическото пространство на глобалната Интернет мрежа, която има собствено уникално име (име на домейн), което трябва да отговаря на определени изисквания.

Домейните са измислени основно за удобство на хората, тъй като се помнят лесно. За преобразуването на името на домейн в IP-адрес, (което е важно за софтуера) и обратно служи системата DNS.

С развитието на Интернет особена ценност приодобиха някои много търсени имена на домейни. Общият брой на регистрирани домейни приближава 200 милиона и вече е много трудно да се подбере свободно, лесно за запомняне и кратко име на домейн.

В днешно време почти във всички страни името на домейн се разглежда като средство за индивидуализация и обект на интелектуалната собственост. То може да бъде обект на сделки и да влиза в списъка на нематериалните активи на компанията.

За да регистрирате свое име на домейн е необходимо:
1. Да поверите дали името, което желаете, да е свободно.
Проверката може да се направи на сайта www.who.is, а за домейни с разширение .BG - www.register.bg

2. Да регистрирате и заплатите вашето име на домейн.

Срокът за регистрация на домейните е за минимум 1 година.За повече информация относно нашите продукти и услуги - може да ни изпратите запитване или да се свържете с нас.