Кои са KPIs за Вашия бизнес?
Кои са KPIs за Вашия бизнес?
Начало » Кои са KPIs за Вашия бизнес?
Кои са KPIs за Вашия бизнес?
Какво представлява KPI?

Ключови показатели за ефективност (key performance indicators) - представляват показатели, които са количествено измерими. Всеки бизнес дефинира собствен индивидуален набор от KPIs, след което посредством регулярни измервания проследява постигането на специфични цели. Възможните резултати включват както успех, така и провал на една компания при реално отчитане на резултатите в края на съответния период спрямо заложените прогнозни стойности.

Основни характеристики на KPI

  • да са измерими и да са реални и да носят стойност
  • да са индивудуално подбрани според спецификата на Вашия бизнес
  • екипът да е запознат и да впрегне усилия в посока постигане на по-добри резултати

Защо са необходими KPI?

Ключови показатели за ефективност измерват степента на напредък към важни краткосрочни и дългосрочни бизнес цели. Също така са част от изграждане на стратегия.

Как да дефинирате KPI?

Няма универсална формула, която да приложите, защото KPIs се дефинират въз основа на Вашите фирмени цели към даден момент. С помощта на тези показатели Вие ще можете да направите оценка за Вашата позиция на пазара, ще акцентирате над Вашите предимства и ще следите изкъсо Вашето позициониране спрямо преките и непреките конкуренти в отрасъла.

Примери за KPI

  • Продажби

Финансовите показатели (приходи и печалба) са предпочитани, защото вече има данни за тях и ясно отразяват степента на прогрес. Те ще Ви ориентират в стойностите на пазарен дял и потенциал за развитие (напр локално по региони или стъпване на чужд пазар)

  • Кленти

Още един показател, който лесно се измерва в цифри и се взема под вниамние при изграждане на стратегия:

а) придобиване на нови - каква е цената, която сте готови да платите за придобиване на нови клиенти
б) обслужване на настоящи - не само еднократна продажба, а изграждане на дългосрочни отношения с клиента

Да не забравяме, че обюуването с клиента не трябва задължително да минава през призмата на рекламата "плащаш-получаваш". Понякогаклиентът търси разбиране, иска да изрази трудностите, които среща и е склонен да остави както позитивни, така и негативни отзиви. Социалните мрежи дават отлична възможност за общуване на бизнеса с клиентите.

  • Обслужване

Бизнесът разполага с ограничени ресулси - един от които е неговият екип. Една от ползите за оценката на ефективността на персонала може да бъде индикатор за последваща автоматизация на работните процеси.

Още един ключов показател може да бъде отказване/ връщане на продукт поради определени оплаквания и възражения.

Всеки бизнес се старае да дефинира здравословна пропорция за всеки един служите при обслужване на нови и настоящи крайни клиенти, едновременно с агенти на фирми-партньори. Позледвано от задаване на разумни таргети към екипа и при необходимост реорганизация на работния процес.

  • Продукт

Примерни KPIs могат да касаят нов, настоящ или бъдещ продукт по отношение на маркетинг инициативи или продажби

Как да измерите KPI?

Освен сами за себе си, показателите трябва да се гледат каточаст от обща картина. По време на тяхното тълкуване не забравяйте, че те си влияят взаимно (може да има постъпили запитвания, но да има ограничение в капацитета на обслужване, респективно голям % от запитванията да не се превръщат в лийдове, защото късно или некачествено са обслужени)

Не трябва да се броят само успешните резултати, а и тези с негаивен знак, за да могат да се вземат адекватни мерки, а не да се разсъждава в една среда от вакуум с идеални характеристики и да се заблуждаваме, че всичко е наред.

Въвеждането на KPIs и тяхното константно проследяване е трудоемко и отнема време . Но когато овладеете основните ключови показатели за Вашия бизнес, сами ще усетите нуждата да разширите списъка с нови такива, след като вече сте установили и изградили рутина за мониторинг.


Източник: Travel B2B Блог: Кои са KPIs за Вашия бизнес?