Как да напишете B2B email

Правилната b2b email комуникацията с Вашите партньори е от ключово значение. Необходимо е да отделите време и да структурирате работещ модел, който да Ви позволи да изпращате правилното съобщение на подходящия получател, да катализира действие от негова страна в синхрон с фирмените цели и акумулира резултати според фирмената стратегия за утвърждаване и развитие.

Какво очакват от Вашите B2B партньори

 • да ги уведомите за нов продукт
 • да ги уведомите за промоционални инициативи
 • да ги осведомите за неочаквани промени (прекратени продажби,поради изчерпване на количества, промяна/ отмяна на пътуване и т.н)
 • да им напомните или насърчите с детайли, относно условията за получаване на % комисион

Добри практики при оформяне на съдържанието

 • задаване на подходяща тема на email-a (subject), в унисон със последващото съдържание
 • съдържание трябва да бъде кратко, ясно и структурирано, с добре подчертани акценти и изгода за Вашите партньори и техните клиенти
 • подходящ тон на посланието - позитивно и мотивиращо, когато искате да насърчите колегите и неутрално, когато съобщавате факти
 • приканване към действие- в зависимост дали са настоящи партньори или бъдещи, ясно дефинирайте като част от посланието какво точно очаквате да изпълнят те
 • предвиждане на достатъчно време за реакция- дайте на Вашите партньори инструменти за бързо сдобиване с Вашата стока,
за да могат да я продвижат/продадат на крайния потребител, като същевреммено им спестите не само време, но и усилия
 • планиране и регулярност - създаване на рутина, която позволява от една страна автоматизация при изпращане на мейлите, а от друга - темплейтна структура на съдържанието, така че бързо да се усвоява същността на съобщението.

Често срещани грешки при B2B email комуникация

 • липсва ясен дефинирана тема (subject)
 • email-ът не съдържа информация с полезна стойност и бива игнориран като спам
 • пропуск при планиране на честотата на изпращане на мейли, което води до хаос
 • изпращането на служебен мейл в извънработно време може да се отрази върху времето за реакция от страна на получателя и да бъдат пропуснати възможности за продажби
 • липса на ясно групирани получатели по предварително зададени характеристики
 • тестът не е придружен с лого, което възпрепятства бързото "отсяване" от генералния спам
 • не е упоменато конкретно лице за контакт

Вместо заключение

Не търсете готова успешна формула за b2b email комуникация, тъй като всеки бизнес има неговата индивидуална идентичност и начин на работа с b2b мрежа от партньори. Опитвайте различни подходи и регулярно проследявайте отзивите и реакциите на получателите. Въз основа на наблюденията, създайте темплейти и дефинирайте ритъм за активно поддържане на комуникацията. Не забравяйте да следите динамиката на списъка с аудиторията, като се стремите да го поддържате максимално актуален. Променяте посланията на мейлите в унисон с развитието на целите на фирмата.