Предимства на Callout разширения към Ads реклама

Какво представляват Callouts
Кратки пояснения, които са оформени в комбинация от думи и се визуализират към основен текст с цел да акцентират върху ключова характеристика и по този начин да привлекат вниманието на потребителя.

Как се визуализират Callouts
Рекламно каре се позиционира отгоре или отдолу на страницата с резултати при търсене на конкретна ключова дума, а Callout посланията (за примера по долу: Free shipping * 24/7 customer service * Price matching) са под основния текст или между текста и site link extensions (ако има зададени такива)Предимства на Callouts за Google Ads реклама
 • позволяват да се оформи и добави допълнителен текст към основното послание на рекламното каре, което се активира сред резултатите от търсене при задаване на ключови думи от потребителя
 • дава възможност да подчертаете предимства на Вашия бизнес по отношение на: продукт, услуга, работна практика, опит и др.
 • подборът на подходящи Callout послания може да рефлектира позитивно и да провокира у потребителя доверие към Вас и да го прикани да избере да се запознае с Вашето предложение
 • експериментирайте с различни Callout комбинации, следете и насърчавайте използването на тези послания, които повишават CTR показателя на Вашите рекламни кампании

Условия за активиране на Callouts към Google Ads реклама
 • кампанията да е от вида Search Network или Search Network with Display
 • да се активират минимум 2 броя послания
 • текстът на всеки Callout е ограничен до 25 символа
 • ако съдържа търговска марка, трябва да е според правилата за употреба на такава
 • посланието не трябва да не провокира сексуално, религиозно, расистки и др.
 • не се толерира употребата на пунктуация с цел привличане на внимания (напр: !!!) или поставяне на емотикони
 • Callout посланието не трябва да съвпада с текст от основното каре или активни разширения с линкове към сайта (на ниво кампания, група и профил като цяло)
 • следете статуса на одобрение и при необходимост, нанесете корекции
 • ако не се следват правилата, Callout посланията няма да бъдат активирани, а системното нарушаване може да доведе до блокиране на профила в Google Ads
Още по темата:
Кога да (не) прилагате Google Ads PPC реклама
Предимства на новия формат на текст каре за реклама в Google Ads