Виртуално работно място

Най-вероятно вече сте инвестирали средства в изработката на Вашия фирмен сайт, периодично инициирате актуализация на функционалностите и визията, за да бъдете адекватни спрямо виртуалното присъствие на конкурентни фирми. Грижата и поддръжката, които полагате за Вашия сайт, Ви осигурява добре работещ виртуален офис, който обслужва клиентите дори в извън работно време.

В стремежа си да предложи качествено обслужване фирмите ангажират усилия и средства в подобрения, които гравитират около потребностите на клиента. Инвестират се средства в агресивни рекламни кампании към потенциални потребители или настоящи такива. Паралелно се развива партньорската мрежа. Неусетно, но твърде често се пренебрегва и не се объръща достатъчно внимание на вътрешно фирмения процес на работа. В резултат се получава дисбаланс, който рефлектира негативно върху процеса на обслужване на клиенти и парньори - чувствително намалява бързината на обработка на запитвания, комуникацията по отношение на детайли се утежнява, увеличава се боря на грешки при предаване на данни и др.

Туристическият бизнес се отличава с голяма динамика в работния процес. Уеб базираните решения водят до промяна в работните навици на екипа. За миг се поставете на мястото на Вашите колеги- ежедневно извън работа те ползват активно различни дигитални решения, но когато са на работа им се налага да се върнат години назад. Познанията и уменията им надвишатат наличните технологични решения, с времето служителите се демотивират. А фирмата не успява да се възползва ефективно от потенциала на екипа.

Вижте още
Travel Office
Туристическа резервационна система

Въвеждането на уеб базирани решения в работния процес има следните положителни черти:

Предимства за екипа
 • бързина и акуратност в обслужването на клиента
 • автоматизация на често повтарящи се действия
 • минимизиране на грешки генерирани от човешки фактор
 • подобрена комуникация с партньори/ агенти
 • синхронизация на действията между отделите в екипа

Помага на бизнеса
 • да увеличи продуктивноста на екипа
 • да предостави на служителят възможност за гъвкаво раб време с достъп до файловете в движение
 • да генерира доклади
 • да вземана решения въз основа на бизнес акуратна статистика
 • да провежда мониторинг в релно време
 • да мисли глобално, а не локално
 • да обслужва нови пазари
 • да търси нови партньори
 • да обменя данни с партньорски системи