Познавате ли Вашия клиент
Познавате ли Вашия клиент
Начало » Познавате ли Вашия клиент
Познавате ли Вашия клиент
Ще Ви очакваме на щанда на Travel B2B по време на 34-та Международна туристическа борса Holiday & Spa Expo (гр. София, 15-17 февруари 2017) Схема с изложбени площи, Зала 1

Имали ли сте усещането, че влагате средства, рекламирате, раздавате брошури и каталози, изпращате писма и... въпреки това да последват периоди, в които няма нов клиент на хоризонта? Ако имате смелостта да си признаете, че се е случвало да си задавате въпроса "Защо така?", то сте на крачка от промяната във Вашия подход. Защото сте индентифицирали проблем и сте склонни да анализирате причините за неговото съществуване. Време е да сложите край на хаотичните действия свързани с привличането или задържането на един клиент, за да можете да осигурите стабилен и постоянен приход, да инвестирате в разширяване на бизнеса чрез разнообразяване на портфолиото с продукти/услуги и чрез градене на бъдещи партньорства в страната и чужбина.

Клиентски профил

Нямате база данни с клиенти? Проблем. Но не е непоправим. Преди да добавите съответния модул към Вашата система, съставете списък с параметрите, които считате за важни. Не се ограничавайте във техния брой, тъй като със сигурност ще претърпят промяна в близкото бъдеще - някои ще отпаднат, други ще бъдат дописани. Дори е за предпочитане да започнете с по-шиток спектър, защото е твърде вероятно да откриете таргет група, която сте неглижирали а тя да е скрит източник на приходи ( трябва ви нов продукт, подобрение или просто да им продадете съществуващ). С помощта на параметрите бързо ще индентифицирате обичайното поведение на клиента, неговите предпочитания и бъдещи намерения.

Дайте възможност на потенциалния клиент в удобно за него време да предприеме стъпка към осъществяване на контакт с Вашия бизнес, а именно като го поканите да създаде профил. Осигурете форма с 3-4 най-ключови полета за въвеждане (име, телефон и email за контакт, фирмени данни и свободно поле за допълнителни забележки), за да не го отегчите да въвежда безкрайно много и не толкова важна за този етап информация. Също така рискувате да го постреснете с детайлен формуляр, за това нека детайлите останат за по-късно, когато вече сте се чули/писали с клиента и сте започнали активна кореспонденция или комуникация. Друг подход за детайлен профил е като степенувате процеса на 2 етапа, като на втора стъпка поканите потребителя при желание да подбере една или няколко теми (продукти/ услуги), които към момента представляват интерес за него.

Въведете като част от рутината практиката периодично да приканвате клиентите да актуализират данните за контакт, в случай, че са настъпили промени. Успоредно с това, Вашите служители също трябва да нанасят корекции, когато са забелязали несъответствия в базата данни с вече съществуващи клиенти.

Ролята на Вашия екип

За да се използва максимално потенциала на Вашия клиент, неговият профил трябва да поддържа данни, които Вашият екип да въвежда. Параметрите трябва да покриват (почти) всички фирмени звена, за да може от една страна в подходящ момент да се осигури заетост на всички служители и от друга да се организира вътрешнофирмена симбиоза и последователност в изпълнеието на даден продукт/ услуга.

Вие можете да прогнозирате и предвидите намеренията на клиента, да му предложите решения, в унисон с ползваните до момента продукти/ услуги или да генерирате нов продукт за създалата се ниша въз основа на събраните данни:

  • какви продукти е закупил до момента
  • колко често търси нови решения
  • списък със потенциални съпътстващи услуги, които могат да подчертаят предимствата на закупения продукт/ услуга
  • списък с предществащи продукти/ услуги, които е задължително да бъдат закупени предварително, за да може да функционира избраното решение
  • списък с продукти/ услуги, към които проявява интерес и би желал да получава известия за промени, подобрения, ценови промоции, пакети и т.н
  • прогнозиран бъдещ интерес индентифициран от Ваш служител въз основа на телефонен разговор, кореспонденция или среща
  • други полета според спецификата на Вашата дейност

Превърнете качествено поддържаната база данни в количествени постъпления, като навигирате клиента да бъде обслужен от подходящото звено/ отдел във Вашата фирма. Погрижете се да актуализирате съдържанието на сайта, периодично да качвате публикации по желаните от Вас теми с акцент към топ продукти, да се оптимизира сайта за търсачките, да се участва активно в социалните мрежи и платени рекламни кампании, за да не се прекъсва потока от нови клиенти.
Допълнителна информация

Travel Office

Client Login

Туристически резервационни системи