Свързани клиенти - ключът към устойчив бизнес
Свързани клиенти - ключът към устойчив бизнес
Начало » Свързани клиенти - ключът към устойчив бизнес
Свързани клиенти - ключът към устойчив бизнес
facebook    
Ще Ви очакваме на щанда на Travel B2B по време на 34-та Международна туристическа борса Holiday & Spa Expo (гр. София, 15-17 февруари 2017) Схема с изложбени площи, Зала 1

Основен стремеж в един бизнес е спечелването на клиенти, които да използват даден продукт или услуга, предлаган от съответната фирма. Генерирането на приходи дава възможност от една страна за реализиране на съответната стока, от друга страна позволява на продукта да се развива и по този начин да носи допълнителна положителна стойност за потребителя при удивлетворяване на неговите нужди и потребности.

Процесът на привличане на нови клиенти отнема време. Влагат се средства в рекламни кампании, проучват се нови целеви групи. "Ухажването" на потенциален потребител изисква добро познаване на продукта и представянето му по начин, по който да бъде максимално достъпен и осъзнат потенциала за приложение. Търпение по време на процеса на комуникация и отговор в детайл на всеки възникнал въпрос. Стъпка по стъпка усилията се възнаграждават със спечелено доверие.

Връзката между клиент и бизнес носи особен заряд. Екипът винаги полага усилия за заздравяване на вече изградените отношения. Клиентът най-често се е свързал с дадена фирма, защото към съответния момент е търсел индивидуално решение на текущ проблем/ необходимост. Но на по-късен етап може да се обърне към Вашата фирма, за да развие и надгради дадена концепция, за да получи съвет. Интегрираните решения ще му спестят време и пари, а в случай, че не могат да бъдат закупени от Вас, със сигурност ще послушат Вашият съвет или препоръка.

Но има един особен вид връзка, която много фирми пропускат да индентифицират и респективно не извличат полза от нея. А имено връзката между клиенти със сходни потребности, които използват или са склонни да закупят даден продукт/ услуга. Или образно казано мрежа по подобие на социланите мрежи, която се формира и гравитира около Вашия бизнес. От Вас зависи да структурирате този потенциален поток от потребители така, че да катализирате обмена на информация между познати лица и да насърчите продажбите.

Още по темата

Познавате ли Вашия клиент
Предимствата на генерирано от потребителите съдържание