Участници в създаването на потребителски ориентиран дизайн

В процеса на създаване на потребителски ориентиран дизайн участват 3 основни страни - фирмата-поръчител, графичен дизайнер и IT разработчик. Всеки един от тях говори на свой език и има очкавания относно проекта, по собсвтен начин интерпретира нуждите на клиента и търси решения към осъществяване на задачата.

Предизвикателството, пред което се изправят те, е да намерят пресечната точка така, че усилията и действията да работят в посока желан формат и функционалности в полза на крайния потребител.

вижте още Потребителски ориентиран дизайн

Запознайте се с особеностите, които често затрудняват процеса на комуникация между трите страни и провокират конфликтни моменти, които следва да се преодолеят в името на общата кауза.

Фирма-поръчител
 • поставя в центъра работния процес
 • търси оптимизация на ресурсите
 • стреми се към подобряване ефективността на служителите
 • цели автоматизия на процеса на комуникация в екипа
 • желае олекотяване на административната дейност
 • таргетира развитие на нови пазари
 • планира растеж посредством партньорска мрежа

IT разработчик
 • старае се да "декодира" нуждите на фирмата-поръчител и графичния дизайнер
 • разбива работния процес на звена
 • дефинира последователността ба изпълнение на действията/ стъпките
 • предвижда колаборация или симултантност на други релевантни процеси

За повече информация относно нашите продукти и услуги - може да ни изпратите запитване или да се свържете с нас.

Графичен дизайнер
 • взема под внимание цялостното преживяване на сайта, което ще изпита потребителя, докато сърфира из съдържанието
 • желае да постигне структурирано оформление, приветливо разположение на елементите и четливо съдържание
 • търси логични стъпки за навигация в сайта
 • акцентира на кратък път за постигане на желаната цел (запитване, резервация, абонамент, форма и т.н)
 • залага на визия според актуалните тенденции

Вместо заключение
За да могат 3 участника да работят в сихрон, е необходимо да се изпълнят следните условия:
 • фирмата-поръчител трябва ясно да дефинира своите цели и да ги пречупи през погледа на потенциалния потребител от конкретна таргет група
 • IT разработчикът трябва да се фокусира над генерирането на елегантно техническо решение, което да дигитализира проекта
 • графичният дизайнер "облича" техническото решение във форми и цветове в удобен за ползване от онлайн потребителя оформлениеДопълнителна информация: