Диагноза: вирусен маркетинг (viral marketing)
Диагноза: вирусен маркетинг (viral marketing)
Начало » Диагноза: вирусен маркетинг (viral marketing)
Диагноза: вирусен маркетинг (viral marketing)
facebook    


Още по темата:
Ползите от социалните мрежи | Интернет реклама | Социален Маркетинг | Facebook реклама | Интернет търсачките – същност и употреба


Щом чуем думата “вирус”, неминуемо изпадаме в паника. Най-често интуитивно свързваме този термин със здравни проблеми или с нежелани технически набези върху личните компютри. Любопитното е, че употребен в комбинация с “маркетинг”, терминът вече носи положителен заряд.
Неограничен брой потребителски достъпи за вашите служители до системата. Всяка въведена информация в системата автоматично записва кой потребител я е извършил.


Какво представлява вирусният маркетинг?
Маркетингов подход, който цели популяризиране на продукт, дейност или услуга, като провокира потребителите активно да споделят и доброволно да разпространяват подадената информация.

Как действа вирусният маркетинг?
Най-честото сравнение е с препоръката “от уста на уста”. Степента на доверие в споделено мнение от приятел, роднина, колега или съмишленик по интереси е по-висока, от тази към послание на случайна рекламна кампания. В унисон с техническата еволюция препоръката “от уста на уста” се разпространява още по-бързо, благодарение на улеснението чрез бутони от вида “сподели”, “препрати на email” и “препоръчай”.

Как се разпространява вирусният маркетинг?
По традиционния начин - необходим е социален контакт, който в ерата на компютърните технологии е преминал главно в измеренията на виртуалния свят. Или с други думи: най-благодатната среда за разпространение са социалните мрежи. Именно тук са се събрали активни потребители, които вече се установили контакт помежду си. Социалните мрежи им дават възможност да поддържат връзка с вече съществуващи приятелски и професионални кръгове, които респективно могат постоянно да бъдат надграждани.

Вирусният маркетинг трябва да бъде умело насочен така, че да използва ефективно предоставената вече изграден комуникационна мрежа. За да бъде успешна една такава инициатива, тя трябва да бъде насочена към потенциални последователи с общ интерес, които по естествен път “доброволно” ще споделят подадената полезна информация. Допълнителна мотивация може да се потърси чрез възнаграждаване на усилията на всеки “препоръчващ” с малки награди/томболи за всеки “доведен” последовател.