Издигнете бизнеса в Cloud-a

Основни характеристики на CLOUD базиран софтуер

 • Гъвкавост
Уеб базираните софтуерни решения се отличават с голяма гъвкавост, защото не са обвързани с конкретно устройство (напр. в близкото минало се налагаше да закупите програма, която се инсталирана на даден компютър и може да бъде използвана рестриктивно само през това устройство)

 • Достъпност
Фирмената база данни и документи могат да бъдат достъпни за всеки служител или партньор от различни локации и по всяко време дори на денонощието . Отпада ограничението "само от офиса" (физически, като местонахождение или работно време), както и обвързаността с конкретно устройство- уеб базираният софтуер функционира успешно за настолен компютър, смарт телефон или таблет. Единственото логично условие е да си осигурите интернет и сте готови да преминете към действие.

 • Подобрена комуникация
Вътрешнофирмения обмен на данни и документи вече не се осъществава посредством email. По този начин се насърчава достъп до актуални данни, прецизност в извършените транзакции и намаляване броя на човешките грешки. Нараства удовлетворенноста на служителите от услесняване на тяхната дейност при извършване на ежедневни служебни ангажименти. Клиентите също се радват на по-бързо и акуратно обслужване.

Вижте още: Travel Office Basic

 • Сигурност
Фирмената база данни се съхранява в cloud-a. Съответно, дори да се случи кражба на устройство (компютър, телефон, таблет), сигурността на данните не е нарушена, защото те не са "складирани" в устройството, а са във виртуалното пространство. Понякога волно или неволно по време на работа може да се случи неочаквано събитие като загуба на данни. Cloud базираните решения позволяват при определени условия и срокове тези данни да се възстановят (частично или напълно)

 • Грижа за природата
Употребата на уеб базиран софтуер чувствително ще намали документите и файловете на хартиен носител.

Предимства за бизнеса от имплементирането на CLOUD базираните решения

 • Продуктивност на служителите
Въвеждането на ново технологично решение често се посреща с недоверие от страна на служителите. Част от тях негодуват, защото се чувстват застрашени по отношение на запазване на работното място, други пък се опасяват, че трудно ще свикнат с употребата му. Тук важна роля има управлениския екип, който може да минимизира обема от негативни емоции, като покани избрани служители и ги включи в процесите на
>> подбор на подходящо е-решение
>> срещи-преговори с IT компаниите
>> брейнсторм по подобрения и добавяне на индивидуални за бизнеса модули
>> въведение и обучение за успотреба на уеб базирания софтуер
>> обучение на колеги и партньори

 • Конкурентноспособност
Иновативният начин на мислене и навременна адаптация към новите тенденции в индустрията могат да Ви дадат чувствителна преднина пред конкуренцията. Потребителите също ще забележат и приветстват Вашите усилия да сте в крак с динамиката на съвременния свят

 • Намаляване на разходите по перо IT
Не е нужно да инвестирате средства в наемането на IT специалист за служител, защото получавате поддръжка при ангажирането с даден софтуерен продукт

 • Контрол на достъпа
Според различните нива на йерархия на Вашия бизнес модел, всеки служител или външен партньор получава отговарящ на неговите преки служебни ангажименти достъп.

 • Промени в мащабите
Уеб базираният софтуер Ви позволява бързо да растете и да се развивате, като с лекота добавяте нови служебни профили или предоставяте достъп до нови партньори

Вижте още:

Изработка на Резервационна система за туристическа агенция и туроператор

Travel B2B

Централен админ

Защо да изберете CLOUD базиран софтуер

 • Наличност
Бързо може да се активира основната версия, като паралелно се работи по модулите, които сте задали да отговарят на индивидуалния характер на Вашия бизнес

 • Демонстрация
Възможност за среща и презентация на основните функционалнисти, както и на евентуални подобрения

 • Възможност за надграждане
В движение могат да възникнат идеи за подобрения, които да повишат продуктивността на екипа, да обслужат специфичните нужди на партньори от даден пазар и т.н

 • Интеграция
Уеб базираните решения позволяват интеграция, която може да бъде постигната, защото са изработени от една фирма или да комуникират два и повече различни софтуера посредством XML

Вижте още: XML интеграция

 • Поддръжка
Най-често включва обучение и обслужване на клиента по време на ежедневната употреба на софтуера.