Facebook приложения

Основни параметри на Facebook група

 • facebook група може да бъде разгледана като еквивалент на клуб, сдружение
 • facebook групата обединява своите членове на база общи интересни, дейност, хоби
 • facebook групата е подходящо място за иницииране на активна дискусия, като всеки може да допринесе с мнение, препоръка, полезна информация и т.н
 • на стената на facebook групата могат да бъдат публикувани линкове, видео, снимки, коментари
 • необходимо е често да преглеждате стената на групата, ако желаете да проследите отзивите към ваша публикация и при необходимост да доразвиете темата
 • администраторите (създателите) на групата са „видими“
 • администраторите определят кой може да се присъедини към групата, като го поканят за член или одобрят кандидатура по негова инициатива
 • facebook групата е подходящ инстрмент при създаването на инициативи и организирането на събития
 • групата е видима само във facebook, като съдържанието може да бъде допълнително ограничено само за членовете
 • напускането на дадена група е въпрос на личен избор
 • facebook групата може да бъде изтрита от администратора (създателя)