Какво представлява push нотификация

Какво е push notification?
Push нотификациите представляват кратки съобщения, които се появяват на екрана на мобилно устройство (телефон или таблет) и са съотнесени към съдържанието на конкретна мобилна апликация, която вие сте инсталирали.

Употреба на push нотификациите
Приложението на този тип съобщения е разнообразно и зависи от характера на вашата дейност и как бихте желали да общувате дигитално с вашите клиенти. Някои от примерите за какво могат да послужат push нотификациите са:

 • за изпращане на специални оферти - отстъпки, last minute предложения
 • проследяване статус на запитване/резервация
 • за напомняне
 • за известяване при наличие на нов продукт/услуга
 • за информиране относно нови опции налични за мобилното приложение и как да бъдат активирани
 • стaтус по програма лоялен клиент

Прочетете повече тук: Мобилните приложения увеличават кръга от лояни клиенти

Предимствата за потребителя на приложение, които поддържат push нотификации
 • след като ежедневно употребяваме мобилните устройства за различни дейности, съответно и push съобщенията са достъпни - появяват се на екрана и с един клик отвеждат потребителя към таргетираното от бизнеса съдържание
 • push нотификациите са кратки съобщения с ясно послание, потребителят преценява дали да кликне за още повече информация или да го изтрие.
 • потребителят упражнява контрол и може по собствена преценка да включи или изключи опцията за push нотификации от общите настройки на мобилното устройство
 • не е необходимо потребителят да е активно ползващ мобилното приложение като условие за получаването на съобщението


Какви са предимствата за бизнеса при употреба на push нотификации
 • провокирате и генерирате трафик към вашия сайт
 • инструмент, който позволява да поддържа потребителят ангажиран със съдържанието на мобилното приложение, без да е необходимо постоянно да търси или проверява за наличието на ново съдържание
 • с помощта на push нотификациите превръщате пасивния потребител в активен, като с подходящо послание го приканвате към желано от вас действие
 • добре таргетираните кампании могат да доведат до ръст в продажбите
 • посредством административна платформа можете:
> да оформяте сами вашето push notification послание
> да изпращате съобщенияс честота, определена от вас
> мониторинг на кампаниите
 • превърнете мобилното приложение в източник на приходи от инициативи свързани с директен маркетинг към потребителите, които са го инсталирали

Какви са недостатъците
 • push нотификацията може да не достигне до крайния получател, в случай, че няма налична интернет връзка
 • ако потребителят скоро не е ползвал приложението или не го е ъпдейтнал с новата версия, възможно е да получите статус "not delivered" за този адресат
 • ако сте агресивни относно честотата на изпращане на съобщения, възможно е да подразните получателя и той да деинсталира вашето приложение
 • ако нямате стратегия, ритъм, цел на кампаниите с push нотификации рискувате да се превърнете в поредния източник на спам