Мобилните приложения увеличават кръга от лояни клиенти

Вече вашият бизнес има активна мобилна апликация и вниманието ви е насочено към динамично променящата се статистика, която периодично отброява броя на инсталации. Но има още един също така важен показател, който трябва да следите стриктно, и той е броят на деинсталация. Изразителните амплитуди могат да сигнализират навреме за проблем или да ви накарат да предприемете промени с цел подобрение на мобилното приложение.

Често ще попадате на публикации, които обсъждат средния "живот" на една апликация на екрана на потребителя (т.е. колко дни след инсталирането обикновено се деинсталира едно приложение). Най-често коментираният период е от около 30-тина дни. Пред вас е предизвикателството мобилната аплиакация така да не остане дълго време само копие на вашия сайт, а да я развиете с нови опции така, че да вързнаградите вашите лоялни клиенти и същевременно да увеличите техния брой.

Мобилните приложения могат да ви послужат като инструмент за събиране на база данни, която да характеризира вашия кръг от лоялни клиенти. Въз основа на тази информация вие можете да предвидите поведението на потребителя, неговите навици и предпочитания, тенденции в нагласата към даден продукт/услуга и др. И респективно да подадете промоционална оферта или нова услуга съобразена с възрастта на потребителя, семеен статус или бизнес предложение (оферта за тийм билдинг, организиране на конференция) и др

Какви похвати за възнаграждаване на лоялни клиенти ще подберете зависи от вас, защото вие най-добре познавате вашите клиенти и дори в ежедневието използвате вече утвърдени търговски практики, за да ги задържите към вашия контингент от купувачи.

Ето няколко идеи и от нас:

  • Трупане на точки
Този подход може да се осъществи по три начина - въз основа на постъпили при покупката средства, обем от транзакции или точки да се дават с цел насърчаване даден продукт/услуга или употреба на конкретна функционалност на приложението

  • Бонус система
Клиентът получава малък бонус, когато ви посети и се възползва от вашата услуга. Бонус може да бъде даден и срещу инициатива, която го насърчава да покани приятел да свали вашето приложение. Или пък подобни програми да са съвместна инициатива между няколко бизнес единици, като така се съживява локалния бизнес (отстъпки за пазаруване в определени магазини, ресторанти, кафета и барове/ клубове. По този начин насърчавате да се поразходи и да пазарува от проверени места, в случай, че дестинацията му е непозната

  • Анкети
Можете да добавите към вашето приложение модул за анкети. Съответно периодично да събирате информация за традиционни оферти, както и да проучите нагласата на вашия пазар към евентуални нови продукти (дестинации, хотели, програми)

  • Мнения на клиента
Чрез изработването на подходяща онлайн форма, можете периодично да събирате мнение от вашите настоящи или потенциални клиенти за качеството на вашата услуга/ продукт или на цялостното обслужване от екипа.

  • Игри
Тук можете да дадете свобода на вашето въображение, когато става дума за игири. Можете да организирате споделяне на снимки от страна на клиентите; да съставите кратки и занимателни куизове, свързани със съответната дестинация; въвеждане на кодове от закупени стоки или посетени забележутелности (музеи, галерии, магазини за сувенири и др); сканиране на qr кодове от даден маршрут и др.

  • Last minute оферти или Специални оферти по повод
Можете бързо и лесно да организирате кампания и да таргетирате избрана от вас група. Вниманието на потребителя може да бъде допълнително привлечено с употребата на пуш нотификация, изпращане на sms или email. Допълнително можете да насърчите потребителите към по-бързо закупуване на продукта чрез употребата на брояч или като отброявате брой оставащи пакети. Ако желаете да увеличите потока от постъпили средтсва и да насърчите продажбите, важно е да предоставите онлайн метод за плащане.

Време е да дигитализирате програмите за лоялен клиент, като излъчвате инициативите през мобилните апликации, които са се доказали като най-успешния канал за директна комуникация с клиента. Инициативите за лоялност възнаграждават настоящите клиенти, приканват ги отново да се обърнат към вас при закупуването на даден продукт или услуга. Доволните клиенти с охота ще споделят с приятели и колеги за вашите инициативи и така ще привлечете нови потребители. Чрез програмите за лоялен клиент вие успешно се конкурирате с други бизнес единици от същата сфера. Същевременно постигате висока степен на удовлетвореност от страна на вашите клиенти, защото за всеки похарчен лев, те периодично получават бонус продукти/услуги/