Какво предстваляват chatbots
Какво предстваляват chatbots
Начало » Какво предстваляват chatbots
Какво предстваляват chatbots
Какво е chatbot?

Chabot представлява софтуерна програма, която е конструрана така, че да пресъздаде разговор/ текстово общуване между хората, довеждайки до желан резултат.

Кои са основните видове chatbot?

  • Обикновени чатботове - най-често срещаният формат. Като структура те са базирани на често задавани въпроси и последващи отговори. По този начин спестява време за обработка на семпли въпроси, потребителите получават бързо обратна връзка с информация, а бизнесът спестява време, като се концентрира към обработването на по-сложни и индивидуални заявки.

  • Интелигентните чатботове - можете да ги срещнете презентирани като виртуални асистенти. Те са по-сложно устроени, защото се захранват от изкуствен интелект. Разговорите не са предварително конструирани, а интелигентният чатбот може да разкодира човешкия писмен и/или устен език, което е същността на неговата уникалност.

  • Хибриден формат на чатботове - самото наименование подсказва, че са комбинация от двата основни вида. Или с други думи ботове, които са частично автоматизирани, което означава, че водят разговори, докато се наложи човешко взаимодействие.

Имате ли нужда от чатбот?

Добре е да помислите над имплементацията на чатбот, ако:

  • вашият бизнес е в сферата на търговията на дребно, електронната търговия, здравеопазването, туризъм и пътувания или всяка дейност, която привлича или обслужва голям поток от клиенти

  • разполагате с голям набор от услуги и искате да автоматизирате първичната обработка на запитвания/ заявки, постигайки възможността за поддържка на потребителите си 24/7

  • търсите начин да увеличите ефективността на екипа и насърчите продажбите

Към кого да се обърнем за чатбот решение?

Ако имате технически опит, можете да създадете чат бот с помощта на много налични онлайн ресурси за целта. Но ако искате, можете да се свърежете с нашия екип и да се запознаете с продукта, който ние можем да Ви предложим.

Свържете се с нашия екип на тел: 0895 040 353 или email:info@prostudio.bgОще по темата:

Предимства на чатбот за бизнеса

Предимства на чатбот за потребителя

Кои са недостатъците на чатботовете