Елементи на email template

23.05.2013 г.


Подбрахме 8 основни елемента, които трябва да вземете под внимание при оформянето на email template - ключова съставна част за една успешна email маркетинг кампания продължение