Планирайте уебсайт редизайн с AIDA
Планирайте уебсайт редизайн с AIDA
Начало » Планирайте уебсайт редизайн с AIDA
Планирайте уебсайт редизайн с AIDA
Днес фирменият сайт представлява не просто сбор от информация, достъпна в интернет, а инструмент за комуникация с потенциалния клиент. Професионално изработеният сайт помага да позиционирате Вашата дейност в онлайн пространството и служи за изграждане на дългосрочни отношения с настоящите клиенти.

Какво представлява модел AIDA?

източник: Wikipedia: AIDA (маркетинг)

AIDA е акроним за маркетингова стратегия, която представлява последователност от етапи, през които продавачът преминава, за да убеди купувача в избора на покупка. Въвеждането на термина и подхода се приписва на американския пионер в рекламата и продажбите Е. Ст. Елмо Луис. През 1898 година Луис създава своя AIDA-модел на базата на изследвания на клиентите в американския застрахователен бизнес. Чрез модела той обяснява механизмите на личната продажба. Луис установява, че най-успешните търговци следват йерархичен процес, който се състои от четири етапа. Всеки етап отговаря на една от когнитивните фази, през които преминават купувачите, когато вземат решение за закупуването на нов продукт или възприемането на нова идея.

* А (Attention – внимание) – привличане вниманието на клиента
* I (Interest – интерес) – повишаване интереса на клиента чрез съсредоточаване върху и демонстриране на предимствата и ползите (вместо да се фокусира върху функциите, както и в традиционната реклама).
* D (Desire – желание) – убеждаване на клиентите, че искат и желаят продукта или услугата и че тя удовлетворява техните нужди.
* А (Action – действие) – довеждане на клиента към предприемане на действия и/или покупки.


Как да планирате уебсайт редизайн с AIDA?

Attention (Внимание)

Необходимо е да направите обективна и безпристрастна оценка на визията на Вашия сайт, като обърнете внимание на два основни акцента:

а) Дали излъчването е достатъчно атрактивно да провокира и задържи вниманието на онлайн потребителите
с подходяща подредба на компонентите и правилна употреба на "белите" пространства

б) Дали сайтът допринася и въздейства за изграждане на доверие. Основните елементи, които играят ключова роля, са: фирмено лого, адрес за контакт, телефон за връзка, сертификати и лицензи, политика и правила за обслужване на клиента

Interest (Интерес)

Важно е да познавате и да имате ясна идея коя е Вашата таргет аудитория, защото това ще Ви даде ориентира какви нужди изпитват Вашите потенциални клиент и какви решения търсят те на страниците на Вашия сайт

Познаването на Вашия таргет клиентще е от помощ присъздаването и оформянето на съдържанието така, че да накарате потребителя да остане на страницата и бързо да се ориентира

Следвайте йерархия на компонентите като следвате правилото и започнете от най-важното и ключовото, последвано от плавен преход към малките детайли и полезна допълнителна информация при нужда

По възможност, винаги цитирайте ключови характеристики по начин, който позволява бързо сравняване с дрги подобни Ваши продукти, а също така и с тези на конкурентите.

Desire (Желание)

Когато създавате описание на Ваш продукт или услуга, не се страхувайте да демонстрирайте компетентност в съответната материя. Съдържанието на сайта е новият начин за комуникация с клиента, за това вложете същата страст, с която продавате Вашия продукт по време на среща или в телефонен разговор.

Бъдете иновативни в подхода на продажбите онлайн. Учете и се развивайте в тази посока, за да имате конкурентно предимство пред тези, които предлагат същи или сходни продукти.

Action (Действие)

Какво искате да направи потребителя, докато се намира на страниците на Вашия сайт? С помоща на дизайнер ще навигирате стъпките и точките на онлйн взаимодействие. Екипът от програмисти ще Ви предложи функционални решения, с които да дефинирате етапите на продажбения процес.

Не пропускайте :

  • да изберете подходящи форми за попълване - без прекаляване в броя на полетата и само най-необходимото за съответната цел

  • да разделете действията на стъпки, ако се изискват повече детайли

  • да помислете дали наистина позволявате потребителя да се завърши желаният резултат онлайн онлайн

  • да оптимизирате дизайна и функционалностите както на настолната фотмат на сайта, така и на мобилната версия


Източник: Travel B2B Блог: Планирайте уебсайт редизайн с AIDA