15 стъпки към успешна email кампания

Използвайте email маркетинг за постигане на следните бизнес цели:
  • повишаване на продажбите
  • създаване на потенциални клиенти
  • информиране на настоящите клиенти с новости около Вашата дейност, продукти и услуги
  • увеличете броя на посещенията на Вашия сайт
  • направете Вашата търговска марка популярна и разпознаваема

Етап I: Събиране на email адреси

1. Поканете редовните посетители на Вашия сайт да се абонират за Вашия бюлетин. За целта добавете към сайта модул, който да е видим както на начална страница, така и при разглеждане на вътрешните страници или използвайте pop up прозорец, който се появява еднократно на сесия или на уникален IP адрес

2. Към онлайн формата за запитване/ резервация прибавете поле с опция за записване за Вашия информационен бюлетин

3.Прегледайте архива с облужени клиенти за последната година и съберете техните мейли. Ако ползвате специализиран софтуеър, като напр. Travel Office, изтеглете данните под формата на таблица

4. Един често пренебрегван източник на актуални email адреси е фирмената facebook страница. Отделете време и прегледайте профилите на Вашите фенове. Със сигурност ще успеете да съберете голям брой email адреси

5. Организирайте периодично игри и томболи. Така ще създавате интерес към Вашите продукти и услуги и същевременно ще добавите нови абонати

6. Организирайте мейлите по папки така, че да можете да таргетирате всяка група с конкретни и максимално релевантни предложения

Eтап II: Оформяне на бюлетина

1. Подгответе email темплейт, който да е в уснисон с Вашия сайт и да подчертава Вашата търговска марка

Вижте още: Eлементи на email темплейт

2. Задължителен елемент при оформянето на email темлейта е предоставяне на потребителя възможността да се отпише от Вашите бюлетини

3. Оформете текста на съобщението така, че големината да отговаря и да се зарежда в рамките на екрана на компютъра на потребителя. Ако се опитвате да покриете няколко сходни теми, поднесете ги като кратки абзаци с линк към основния сайт (напр: Прочетете повече тук). Подходящо е също основните характеристики на представяния продукт или услуга да се зиведат в подточки/булети. Избягвайте прекалената употреба на главни букви или да оцветявате текста в черено например - използвайте само по необходимост, за да се получи ефекта на подчертаване и открояване от общото съдържание

4. При създаване на съдържанието на бюлетина използвайте приветлив стил. Преди да го изпратите, проверете отново и отстранете грешки, ако има. Ако все още бне сте уверени и изпращането не се е превърнало в рутина, можете да изпратите няколко тест мейли, като единият получател сте вие - за да прегледате крайния резултат преди официалния старт.

Eтап III: Изпращане на бюлетина

1. Посочете ясна и конкретна тема (subject) на бюлетина

2. Изпращайте бюлетини с различно и максимално релевантно съдържание спрямо таргет групата, към която ще го отправите

3. Не прикачвайте файлове - нека подробните оферти да бъдат изпратени на последващ етап от комуникация с адресата при проява на интерес от негова страна

4. Можете да зададете предварително координати за контакт и линк към основен сайт като част от основния темплейт или на ръка да добавяте различни лица за контакт, според съдържанието на бюлетина

5. Ако използваната от Вас платформа позволява, използвайте опцията за проверка на спам оценка (spam score) на съдържанието на бюлетина и при необходимост нанесете корекции

Етап IV: Мониторинг и маркетинг стратегия

За да бъде успешна Вашата email кампания, необходимо е да изготвите план с теми. След което да подберете ритъм според потребностите на съответната таргет група (например веднъж или два пъти седмично), като внимавате да подберете честота така, че да не сте натрапчиви. Наблюдавайте кои теми (subject) или какъв тип съдържание пораждат търсеното от Вас действие от страна на потребителя. За целта използвайте платформи, които Ви позволяват проследяване в реално време.