B2B vs B2C email

параметър B2B email B2C email
тема Състои се от строго дефинирано заглавие, което касае колеги и бизнес партньори Може да бъде емоционално и закачливо, така че да привлече вниманието
обръщение Персонално обръщение към тези, с които вече работите. Персонално обръщение в комбинация с персонално предложение
съдържание Кратък и ясен текст, който съдържа термини, характерни за индустрията Увлекателно съдържание, което поставя в центъра на комуникацията самия получател и неговите нужди
дължина Изграждане на темплейт, така че бързо да се идентифицира същността на посланието Залага се на по-голямо разнообразие в оформлението, насърчава се добавяне на атрактивни снимки и тематично видео
call-to-action В унисон с поставените бизнес цели Посочете ясно на получателя какво действие очаквате от него
честота Според аудиторията и очакваната съвместна дейност Веднъж или два пъти седмично
групиране Най-често се определя по отрасли/ пазари Дефинират се по потребности/ интереси/ потенциал на покупка

Добри практики, които се съотнасят към B2B и B2C аудитории при поддържатето на email комуникация

  • да носи послание/ инициатива със стойност
  • да се поднесе съдържанието ясно и на разбираем език
  • да се подготви съдържание, което да привлече внимание и да го задържи
  • да приканва към действие, което да позволи измерване на ефекта от изпратения мейл