Инвестиране в дигитални решения: кога и защо (част I)

Технологиите като стимул за фирмен растеж

Ако целта ви е да сте лидер в индурстията, необходимо е да придобиете технически решения, които да ви изведат на челни позиции. Избраните платформи трябва да са в унисон със съвременните тенденции и да отразяват характеристиките на дигиталния прогрес.

Процесът на трансформация е обемен и многопластов. В случай, че разполагате с ограничени средства, започнете с дигитализиране на отделни звена на работния процес. Целта ви е въпреки ограничените ресурси да постигнете ефективното им използване. Част от спечелените средства заделете и вложете в пропуснатите на предходия етап звена, за да постигнете завършеност и да осигурите постоянен и равномерен поток на вътрешнофирмени взаимодействия.

Необходимо е да отбележим, че процесът на дигитализация обхваща не само дейността на самата фирма, а и участниците, които взаимодействат с нея в изградената с времето бизнес еко система:

  • служители
  • b2b бизнес партньори
  • b2c крайни клиенти

В случай, че сте отлагали във времето прилагането на е-решения, препоръчително е да изготвите план-стратегия, който ще ви помогне правилно да разпределите вложените средства, да следвате стъпка по стъпка предвидените нововъведения без да губите ценно време в колебание или забавяне поради промени в приоритетите.

Вашият план е индивидуален, но може да следва следните стъпки:

> стъпка 1
Началото на всеки план съдържа откровена самооценка на текущото състояние, анализиране на силни и слаби страни на бизнеса, маркиране на конкретни проблеми или недостатъци, за чието отстраняване ще бъде търсено решение

> стъпка 2
Поставяне на цели и конкретизиране на прогнозираните положителни промени, които ще настъпят в резултат на въвеждането на избраните иновации

> стъпка 3
Проучване, сравняване и подбор на подходящи е-решения. При сравняване на оферти, обърнете внимание на следите параметри:
  • подробно описание на предлаганите опции
  • възможност за добавяне на нови опции, които да отговарят на индивидуалните потребности на вашия бизнес модел
  • възможност за интеграция с платформи, които вече ползвате или планирате да въведете
  • дали са налични перспективи за надстройване (upgrade) на списъка с модули/опции
  • дали се предлага обучение и поддръжка
  • портфолио с фирми, които вече ползват избраната платформа

> стъпка 4
Интегриране на избраното софтуерно решение

> стъпка 5
Наблюдение и оценка на прогреса

> стъпка 6
Проследяване на нови тенденции в дигиталния прогрес, отсяване на подходящите идеи и съставяне на план за тяхното въвеждане

За повече информация относно нашите продукти и услуги - може да ни изпратите запитване или да се свържете с нас.