Какво представлява QR матричен код

Като потребители в ежедневието сме атакувани от рекламни послания от различен характер. По-наблюдателните от вас може би са забелязали навлизането на нов подход в печатната реклама. А именно употребата на все по-малко думи за сметка на задължителното присъствие на специфичен бар код.


QR кодът (*) (Quick Response Code) е създаден през 1994 г в Япония от Denso-Wave (подразеление на Toyota). Двуизмерният бар код позволява да бъдат съхранявани данни с голям обем, като разчитането става посредством специален QR декодер.

QR кодът е регистриран като търговска марка на Denso-Wave. Тяхното решение е да не упражняват полагащото им се по право, с което превръщат матричните кодове достъпни за всеки. С развитието на технологиите и непрекъснато увеличаващия се пазарен дял на смат телефоните възникват апликации, които позволяват генериране и декодиране на QR кодове.

(*) QR Code is registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED