Поведение на потребителя Настолен компютър vs Мобилно устройство

В зависимост от използваното устройство, потребителското преживяване, което един сайт предлага, е различно. Има действия, които са лесно достъпни при нужда и по-бързо се изпълняват през мобилен формат. Има процедури, които от съображения за сигурност се изпълняват през настолен компютър. При обработка на голям обем от данни или при инсталиране/ сваляне на файлове, също се предпочита да се работи с компютър. Разбира се, има и такива моменти, в които комбинирано се балансира и се употребяват паралелно и двата вида устройства.

Разгледайте списък с фактори, които определят предпочитанията на потребителя и неговото поведение според използваното устройство:

Часове на деня/ Дни от седмицата
Не е необходимо много усилие, за да бъдем убедени, че има разлика в предпочитаното устройство според часовете на деня или дни от седмицата. Съдейки дори по собственото си потребление или пък ако се огледаме около нас, можем да направим изводи за потребителското поведение. Сутин и привечер, когато потребителят се придвижва между дома и офиса, запълва времето с бърз преглед на желани сайтове през мобилния телефон. В офиса предпочита да работи с настолен компютър, който му позволява да извършва симултантно множество действия, да разглежда в детайл съдържанието на даден сайт, да сравнява между няколко продукта от текущ източник или да сравнява подобни продукти на няколко доставчика и др. Часовете между 20-24, докато седят удобно на канапе в домашна обстановка или преди сън, предпочитано устройство е таблета.

Ако през седмицата се редуват мобилни устройства с настолни, то през уикенда потребителите често са в движение, навън със семейства и приятели и респективно търсят бърз достъп до информация през мобилния телефон.

Всеки формат обслужва различни нужди
Потребителите предпочитат настолната версия на даден сайт, когато желаят да разгледат в детайл даден продукт. Респективно разполагат с повече време да сравняват и проучват сайтовете на конкуренти, да четат отзви и коментари на клиенти, да разглеждат албуми със снимки, да четат отварят прикачени файлове или да гледат съпровождащи тематични видеа.

Към мобилния телефон потребителят посяга, когато възникне спонтанна нужда и трябва да потърси решение или информация, съдържание или контакт от сайта на вече позната фирма, бърза сверка на статус (напр. потвърдена или отказана резервация, успешно или отхвърлено плащане, депозит и стойност за доплащане и др) или данни (напр. стойност на промоции, срок на валидност, дати, цени за настаняване и др). Особено практична се квалифицира информацията, която се синхронизира с мобилното устройство и обвързва с локацията на потребителя.

Начин на поднасяне на съдържанието
При изготвянето на настолна и мобилна версия се вземат в предвид вече добре утвърдени практики. Незавизимо от размера на екрана, дизайна на сайта винаги трябва да излъчва подреденост на компонентите и действията, които са заложени зад всеки елемент, да следват логически стъпките, които искаме потребителят да изпълни, съгласно фирмените цели, които отразява сайта.

При настолната версия се залага повече на колоритен и запомнящ се дизайн, навигацията в дълбочина на съдържанието се осъществява с клик на мишката или скрол на екрана.

Съвсем по различен начин би изглеждала същата информация на екрана на мобилен телефон - семплият дизайн от една страна осигурява по-бързо зареждане на мобилния сайт, от друга - подсъзнателно поставя акцент и бърза разпознаваемост на фирмения бранд. Менютата са заместени от бутони и подбутони, част от съдържанието е изведено в изнесен екран и е достъпно при клик на иконата "навикон". Големият обем от информация се подрежда прилежно в табове, за да се избегне безкрайния и изключително неудобен скрол по екрана на моблиния телефон. С фиксирани бутони ненапрапчиво се приканва потребителя към следващата стъпка, която трябва да изпълни. Бързият достъп до бутон за избиране на телефонен номер насърчава ръст на входящите обаждания към Вашия екип.

Обратна връзка с клиента
Мобилният телефон е предпочитан за четене на мейли и директи обаждания. Ако ще е необходимо да се попълни форма, изберете най-важните параметри до 5 на брой и осигурете форма с подходящ дизайн и място за въвеждане, съобразени с размера на екрана на мобилен телефон,

Когато обаче търсите обратна връзка с клиента, който стой пред настолен компютър, можете да очаквате от него да Ви изпрати подробен email/ запитване, да остави коментар/ мнение, да прикачи към заявката снимка/ текст/ документ/ договор, да попълни една по-подробна форма за заявка и дори да се включи активно в live chat разговор

Ангажираност на потребителя
Един бърз преглед на статистиката на Вашия сайт ще Ви ориентира в степента на ангажираност на потребителите според използваното устройство. Потребителите, които използват настолни компютри, разглеждат повече страници и прекарват по-дълго време на фирмения сайт. Потребителите, които отварят един сайт през телефона, докато са в движение, разглеждат в пъти по-малко страници и прекарват значително по-малко време. Логичен е този резултат, тъй като те търсят бъродостъпна информация и не задържат вниманието си за дълго над съдържанието. Вече по-тревожен е факта, ако напускат сайта, защото няма мобилна версия и се затрудняват да разчетат данните в него.

Възрастова група
Изключително важно е да познавате възрастовата група към която спада Вашата аудитория от настоящи клиенти или целевата група, към която адресирате Вашите продукти и услуги посредством дигитална реклама, Mилениумите често са давани за пример като възрастова група, която успешно се справя в боравенето със съдържанието на сайтовете в настолен и мобилен формат. По-новото поколение, за което мобилните устройства са достъпни от най-ранна възраст, предпочитана е информацията, която е поднесена в кратки презентационни тематични видеа - за това и сред тях са популярни Vlog-овете и абонамент към видео канали на популярни видео платформи. По-възрастното поколение предпочита подредеността, йерархият и богато поднесеното съдържание, която може да им осигури настолния формат.

Вместо заключение
Потребителското поведение с времето се променя, като периодично се обособяват тенденции. Препоръчително е регулярно да се преглеждат вече установените модели на поведение, както и да се обръща особено внимание на прогнозите за близкото бъдеще. Респективно на време да се предприемат аргументирани промени по настолната и мобилната версия на Вашия фирмен сайт, за да имате по-удовлетворени потребители и по-успешно постигнати фирмени цели.Допълнителна информация:

Потребителски ориентиран дизайн

Участници в създаването на потребителски ориентиран дизайн

13 причини да имате мобилен сайт

Responsive дизайн или отделна мобилна версия на сайтаЗа повече информация относно нашите продукти и услуги - може да ни изпратите запитване или да се свържете с нас.