Push нотификации или email маркетинг кампания

Мобилните решения набират популярност като най-успешни и ефективни платформи за комуникация с клиента. С нарастване броя на притежатели на мобилни телефони възможността да се достигне до потенциален клиент посредствамо мобилното му устройство нараства значително. Понякога в стремежа да бъдем в крак с новите технологии забравяме или пропускаме ползите на добре утвърдени и доказали се във времето практики.

Email кампания

Предимства на email кампания
 • може да се изготви персонализиран бюлетин по групи/интереси
 • презентацията се оформя в подходящ email темплейт, което позволява бързо разпознаване на Вашата търговска марка
 • текстовото описание се допълва с атрактивни снимки и/или видео
 • позволява да се поставят няколко акцента/ продукта в съобщението, като се оформят в отделни кратки абзаци
 • поставянето на допълнителни линкове дава възможност на заинтересованите лица да получат допълнителна информация в детайл, като посетят фирмения сайт или дедикирана за целта промоционална страница
 • при използване на професионална платформа, възможност за доклади и проследяване на поведението на читателя

Вижте още 15 стъпки към успешна email кампания

Недостатъци на email кампания

 • възможно е бюлетинът да попадне в спам папката
 • получателят може с дни да не отваря виртуалната пощенска кутия
 • ако сте много настоятелни в изпращането на мейли, може да принудите получателя да се отпише от тази услуга

Push нотификации

Предимства на push нотификации

 • доставя се кратко съобщение до мобилното устройство на потребителя, което бива видяно на момента или в много кратък срок от получаването му
 • висок процент на ангажираност на получателя
 • не бива игнорирано от получателя, защото не попада в спам папка (разбира се, потребителят може да направи допълнителни настройки от мобилното устройство, които да засягат параметрите за получаване на push нотификации)
 • позволява създаване на индивидуални съобщения/предложения
 • може да се комбинира с локация на потенциалния клиент
 • кратко и ясно съобщение, към което потребителя или ще прояви интерес, или ще пропусне да го последва
 • процентът на отписали се потребители е много малък в сравнение с тези, които се отказват от електронен бюлетин
 • употребата на професионална платформа позволява планиране на кампаниите с push нотификации, проследяване поведението на потрребителя и оценяване на реакцията спрямо различните послания

Вижте още Как да увеличите продажбите с push notifications?

Недостатъци на push нотификации

Внимание трябва да се обърне на следните параметри, ако желаете потребителите да не блокират push нотификации от Вашата мобилна апликация и така да избегнете недостатъците, които се преписват на push нотификациите

 • съобщение, което не съдържа в посланието си ясно дефинирани ползите за потребителя и съответно се проваля да привлече неговото внимание
 • лошо планирани кампании във времето, като не се дава възможност за реакция от страна на потребителя (покупка, резервация, запитване и т.н)
 • хаотичност в честота на изпращане на push нотификациите може да доведе като резултат да бъдете досадни
 • пропускане на възможността за създаване на индивидуални предложения води до отрупване с обем от спам push нотификации и деинсталиране на мобилната апликация

В резюме
Употребата на двата подхода за комуникация с клиента не се изключват взаимно, а напротив - допълват се. Оценете внимателно предимствата и недостатъците на всеки един от тях. Подгответе кампаниите и ги насочете към желаната таргет група съобразно посланието и реакцията, която очаквате от тях. Следете резултатите от всяка инициатива и бъдете гъвкави и критични, така че следващият опит да бъде още по-успешен за Вас и Вашия бизнес.