Размерът на QR матричен код има значение

При генерирането на един код логично възниква и въпросът “кой размер е най-подходящ”. За целта трябва да се вземат под внимание следните параметри:

Разстоянието между QR кода (*) и четеца
Широко разпространена е съотношението между разстоянието за сканиране : размер на QR код да бъде 10:1

Минимален размер на QR код = Разстояние за сканиране/ 10

пример

2 см = 20 см/ 10

Резолюция
QR кодовете позволяват да се съхрани по-голям обем информация както по вертикалната, така и по хоризонталната ос. От значение за правилното възпроизвеждане е гъстотата на отпечатаните пиксели.


Преди да предприемете отпечатване в масови количества, подгответе един образец и тествайте неговата четливост. Също така обърнете внимание, дали печатният материал (напр. билборд), върху който е поставен кода, попада достатъчно светлина.

Ролята на трите предварително зададени точки (оградени в квадрат), които автоматично се генерират, е да осигурят бързо разчитане на информацията. Те позволяват абстрахиране на четящото устройство от съдържанието на фона, върху който е заложен бар кода.


(*) QR Code is registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED