Как да подготвите детайлно задание на уеб сайт
Как да подготвите детайлно задание на уеб сайт
Начало » Как да подготвите детайлно задание на уеб сайт
Как да подготвите детайлно задание на уеб сайт
Преди да назначите среща с екипа, който сте избрали за изработката на Вашия сайт и/ или софтуерно решение, отделете време и подгответе детайлно задание на Вашия бъдещ проект.

Ползите за Вас

Изготвянето на план ще Ви насърчи да отделите време, за да обсъдите с колеги и партньори проблемите, с които в момента се срещате в работното ежедневие и ще маркирате потенциалните възможности как могат да бъдат преодоляни. Също така задължително прегледайте иновациите, които Вашите преки конкуренти вече са имплементирали. Потърсете и проучете какви са тенденциите за развитие на отрасъла на ниво локален и международен пазар, както и кои са доказалите се успешни практики.

Погледнете на проекта като по-комплексно решение, което съпоставете нуждите не само на крайния клиент, но и тези на Вашия екип и настоящи/ бъдещи B2B партньори

В случай, че заданието се окаже изключително мащабно, разделяне на проекта на части, като дефинирате компонентите, които са с по-висок приоритет. Подобно степенуване ще Ви позволи да разпределите финансовото натоварване по изпълнение на проекта, както и ще да де възможност промените да бъдат внедрени и усвоени поетапно и плавно.

вижте още: Автоматизация на работния процес

Ползите за IT екипа

Не търсете конкретен образец, който да следвате изготвянето на задание. Не бързайте да се разочаровате, тъй като това е напълно нормално - всеки проект се отличава с индивидуалност и отразява амбициите за развитие на конкретен бизнес. Самият факт, че сте се постарали да превърнете Вашата визия и сте се постарали да я опишете, поставя една добра основа за IT екипа да планира на процеса на изработка.

Възможно е да сте пропуснали звена, които обединяват B2B, B2E и B2C решенията в софтуерно измерение. Разработчиците ще ги допълнят, както и ще Ви дадат предложения за добри практики, които успешно прилагат или идеи как да се оптимизира комуникацията между трите основни звена.

Заданието позволява на IT екипа да планира изпълнението на проекта чрез разделяне на задачите по оперативни звена и съгласуване на съвместната работа в планираните етапи и срокове.

Основни компоненти на заданието

  • Сруктура на сайта

Представете си я като списък, който ще Ви позволи да опишете и онагледите:

а) каква информация ще съдържа сайта
б) кои ще бъдат основните секции
в) как равномерно ще се групира обемното съдържание по подсекции

Колебаете се от къде да започнете? Ако разполагате със сайт - прегледайте с какви страници разполага той в момента, кои от тях искате да "разбиете" на по-малки съсътавни части с цел да са по-детайлни и описателни. Някои от тях вече не са валидни или пък заемат топ позиции, а не са приоритетни за онлайн посетителите.

Най-голямото предизвикателство за Вас ще е описването на компонентите на начална страница (homepage). За това съсътавете списък с пъвите идеи, които изплуват като предложения на Вашия екип. След което преминете на вътрешна страница като разработите в детайл всеки главен компонент маркиран в началната страница.

Списъкът може да се оприличи на основни стъпки на потребителското преживяване, които ще помогнат на IT екипа да планира структура на сайта така, че съдържанието да бъде достъпно и лесно за навигиране от съответния тип потребители (бъдещи и настоящи клиенти, фирмен екип, парньори).

Не забравяйте, че йерархията на съдържанието е от критично значение за индексацията на информацията в сайта. Не затормозявайте както потребителите, така и обхождащите роботи на Google с твърде много нива. Значително ще Ви улесни, ако следвате правилото информацията да бъде достъпна с три клика.

  • Очаквани взаимодействия на крайния потребител със съдържанието на сайта

a) анализ на процеса на продажба и проектиране му в дигитално измерение

Продажбеният процес се състои от компоненти и стъпки, които продавачът изпълнява спрямо потенциалния клиент от момента на създаване на интерес до реализиране на сделка.

б) пътека на потребителя

Описва стъпките, които потенциалният клиент трябва да изпълни от своя страна, за да закупи продукт/ услуга

в) потребителско преживяване

Все по-често първата среща на потенциалния клиент с предлаганото от Вашия бизнес се извършва на странициета на фирмения сайт, а не със служител (физически или по тел/ email).

Потребителското онлайн преживяване е област, която се нуждае от постоянно обгрижване и адаптиране. Фирми, които поставят фокус върху стратегии, поставяйки в центъра клиентите, ще постигнат положително въздействие върху привличане на подходящи лийдове, ще затвърдят лоялността на клиентите и се радват на повишен ръст на приходите.

вижте още: Поведение на потребителя Настолен компютър vs Мобилно устройство

  • back-end модули и функционалности

Освен, че трябва да отразяват сапецификата на отрасъла, модулите и функционалностите трябва да бъдат създадени с нагласата за бъдещи промени и надграждане успоредно с развитието на самият бизнес, на пазара и на технологиите.

Предизвикателстовото за много фирми, които поемат по пътя на технологичната промяна се оказва избора на фирма разработчик, която:

а) да демонстрира задълбочен интерес към разработването на софтуерни решения за даден отрасъл.

б) да се съобразява с вашите бизнес нужди и да прояви гъвкавост чрез изготвяне на персонализирана оферта

в) да задава адекватни срокове за изпълнение на заданието, както и да умее да раздели обемни проекти на логични етапи

г) да има опит подкрепен с портфолио с реализирани проекти


  • Интеграции с партньори/ системи

Съставете списък с настоящи интеграции, които бихте желали да запазите при новия проект. Опишете бъдещите технологичнии интеграции, които планирате да въведете в експлоатация.


Вместо заключение

По време на среща с IT екип наличието на детайлно задание ще Ви помогне да използвате конструктивно времето и на място да обсъдите детайлите, както и аргументите за добавяне или отпадане на определени точки в списъка.

В резултат двете страни ще имат по-ясна визия по проекта, респективно следващата стъпка е заданието да бъде превърнато в оферта, съпроводена със срокове за изпълнение и стойност.

Източник: Travel B2B Блог: Как да подготвите детайлно задание на уеб сайт