Стратегии за популяризиране на мобилно приложение (mobile app) - част I

Фирмен сайт
Първата стъпка е да се обърнете към потребителите, които познават Вашия бранд, купуват вашите стоки и услуги. Тъй като те периодично преглеждат вашия сайт, ето няколко подхода как да ги уведомите, че могат да изтеглят вашето мобилно приложение


Запознайте се в детайл с реализираните от нашия екип проекти за изработка на мобилно приложение (mobile app) за Android и проекти за изработка на мобилно приложение (mobile app) за iOS

За повече информация относно нашите продукти и услуги - може да ни изпратите запитване или да се свържете с нас.Банер
Поставете характерните за мобилните приложения банери, отделен за всяка налична операционна система и с линк към съответния app store (магазин за приложения). Банерите не трябва да са големи по размер, а по-скоро да са поставени на ключови места така, че да са видими за посетителя на сайта (хедър, футър, странична поле и страниците "Контакт" и "За нас")

Вътрешна страница
По подобие на страницата "За нас", създайте през административния панел вътрешна страница, която да презентира Вашето мобилно приложение. Опишете опциите, които поддържа. Подчертайте допълнителните функции, които го правят още по-практично за крайния потребител. Поканете Вашите клиенти да изтеглят апликацията, както и да я препоръчат на свои близки и приятели.

секция Новини
Още преди да е активно мобилното приложение, можете да стартирате кампания и да осведомявате Вашите клиенти с новини:
  • като за начало можете да обявите датата на очакваното активиране на мобилната апликация
  • респективно, когато дойде очакваният момент, отново да обявите наличността на мобилното приложение
  • поетапно във времето да обявявате обновленията и новите функции, които планирате или вече са налични за Вашата апликация.

Pop up прозорец
С помоща на обслужващия Ви IT екип можете да активирате pop up прозорец изработен с акцент върху мобилното приложение. Периодично скривайте и после отново активирайте този pop up прозорец, защото понякога такива решения се приемат за досадни от страна на потребителите. Отделно ако постоянно е активен pop up прозорецът, с времето той се възприема като част от общото и вече не му се обръща внимание, а умело се прескача.

Линк от популярни за сезона програми
Към популярни за даден момент програми/ оферти можете през административния панел да поставите линк-препратка към съответния магазин за приложения (app store) с кратко послание- покана към потребителите да изтеглят Вашата апликация

Chat прозорец & Skype
Ако сте активни в разговорите с потенциални клиенти посредством чат инструменти, не пропускате по време на разговор да ги приканите да свалят мобилното приложение, като ги улесните с конкретен линк към магазина за апликации.
В случай, че клиентът ползва мобилно устройство с друга операционна система, приканете го да ви предостави email за контакт. Събирайте тези мейли и преценете по техния обем кога да инвестирате в мобилно приложение за тази операционна система. Щом сте реализирали този проект, изпратете мейл до клиентите, че вече могат да свалят приложение, валидно за техните мобилни телефони.

Блог
Ако сте активни и поддържате фирмен блог, можете да поставите банери, както и към вскяка статия линк-препратки към магазина за мобилни приложения. Тук също можете да подготвите серия от статии, които да опишат опциите на Вашето мобилно приложение и по този начин да събудите интерес в потребителите да го изтеглят и да го споделят с приятели.

Промоционална страница (landing page)
Изключително полезен инструмент при популяризиране на мобилна апликация. Промоционалната страница предтставлява един микро сайт, който е разработен с ясна и конкретна цел за промотиране на конкретен продукт/услуга. Съдържанието е съставено с акцент само и единствено този продукт/услуга, без да присъстват елементи, които ще разседят вниманието на потребителя.
Промоционалните страници се съчетават отлично с платена реклама, защото се таргетира потребителя с ясно послание и след кликване на рекламното поле, той попада на съдържание високо релевантно на търсенто от него.

Социални мрежи
Ефектът на социалните мрежи често е сравняван с познатия способ за популяризиране "от уста на уста", но със поразяващо по-голям размах като обем за единица време. Използвайте Вашите познания и опит в употребата на социалните мрежи и активирайте този мощен канал за комуникация с потенциални клиенти така, че да събуди интерес към Вашето мобилно приложение.

PPC реклама
Тук правилата са ясни - следвате параметрите, които рекламните платформи изискват от вас за активиране на платени рекламни съобщения. Следете за кратък период ефективността на всеки рекламен канал и как се отразява на ръста на броя на инсталации и деинсталации. След което насочете рекламния бюджет към по-успешната за вас рекламна платформа.

Размяна на банери с партньорски сайтове
Усешен подход за разширяване и разнообразяване на аудиторията, до която ще достигне промотирането на Вашето мобилно приложение. Остава да прецените накъде ще води целевия линк
  • към вашия основен сайт (в комбинация с pop up прозорец)
  • към вашия основен сайт, но вътрешна страница с описание на мобилното приложение
  • към промоционална страница
  • директно към магазинът за мобилни приложения (app store)

вижте продължението тук Стратегии за популяризиране на мобилно приложение (mobile app) - част II