Стратегии за популяризиране на мобилно приложение (mobile app) - част II

Продължение на Стратегии за популяризиране на мобилно приложение (mobile app) - част I

Мобилна версия на сайт
Някои от препоръките, които вече обсъдихме за основния фирмен сайт (вижте тук: Стратегии за популяризиране на мобилно приложение (mobile app) - част I), могат да бъдат подбрани и приложение при мобилната версия на Вашия сайт. Съвсем естествен е преходът от страна на потребителя от мобилна версия към мобилна апликация, защото второто дигитално решение е по-практично за употреба. Разбира се, не трябва да се изключва наличността на мобилен сайт, защото той е достъпен от всички устройства, независимо от операционната система на мобиния телефон или таблет.

Email маркетинг кампании
Подгответе email кампании, с които да известите в началото вашите намерения за активиране на мобилно приложение (можете да посочите и очаквана дата), след което отново да уведомите щом апликацията е налична. Периодично запознавайте вашата аудитория с новите опции на приложението, които са налични, придружено с кратко описание на предимствата на нововъведението за потребителя.

Следете отзивите и желанията от страна на клиентите за мобилно приложение за друга операционна система. Водете си списък, защото въз основа на него можете да прецените кога да предприемете изработка на нова апликация. Следвайки същия този списък ще имате готовност да приканите клиентите на по-късен етап да пристъпят към инсталация.

PR статии в блогове и онлайн портали
Подгответе презентационни статии, свързани с Вашата дейност, като отделите част от съдържанието, за да презентирате мобилната апликация. По възможност приложете линк към магазина за приложения (app store), към презентационните вътрешни страници към Вашия основен сайт, към промоционалната страница за мобилното приложение, както и към други подобни презентационни статии във Вашия блог.

Игри
Допълнително можете да насърчите инсталирането на мобилното приложение, като инициирате подходящи онлайн игри (напр.с промо код, бонус точки при споделяне на апликацията и др.)

Печатна реклама в специализирани списания
Статиите, които сте подготвили за онлайн изданията можете да публикувате и в печатни такива. Единствено ще отпаднат линковете-препратки, но можете да поставите няколко акцента с употребата на QR код.

Печатна реклама (брошури, каталог и др) с QR код
При подготовката на печатни рекламни материали, поставете приканващо послание за изтегляне на Вашето мобилно приложение от съответния магазин за апликации (app store). Осигурете бърз достъп, като посочите конкретното наименование, с което да ви потърся или QR код с линк към апликацията.

Участие в специализирано изложение
Ако планирате да вземете участие в туристическата борса, не пропускайте да прибавите към подготвените рекламни материали акцент, който ще насочи вниманието на потенциалните клиенти към Вашето мобилно приложение.