Участие на изложение и ROI

Какво представлява ROI?
ROI (return of investment) е показател, който отразява съотношението генерирана печалба към реализиран разход

вижте още: Възвръщаемост на инвестициите

Може ли да бъде измерена възращаемостта от участие в изложение?
Отговорът е "да", тъй като голяма част от организационните компоненти подлежат на окачестваване със стойност.

Защо е важно да проследите експо ROI?
Участието в подобен вид събития е съпроводено с осезаем размер на разходи (особено ако се казасае за участие в международни прояви). За това адекватната оценка на възвращаемостта на инвестициите ще Ви помогне от една страна да оправдае средствата, вложени в изложението, а от друга страна да Ви мотивира да продължите същата практика по време на други подобни прояви. В случай, че забележите негативни тенденции, приемете го като сигнал за по-задълбочен анализ на организационния процес, дейностите и действията по време на събитието, на ефективността и продуктивността на екипа и др.

Как да изчислите експо ROI?
За целта, нека да проследим основните пера, които са организационен разход, като към всяко от тях Вие ще добавите паричен еквивалент. Списъкът е примерен и Вие можете да го модифицирате/ надграждате според Ваши индивидуални параметри:

Такса участие ..... лв.
Наем на изложбена площ ..... лв.
Наем на оборудване на щанд ..... лв.
Външен екип за сглобяване/разглобяване на щанд ..... лв.
Техника под наем ..... лв.
Наем на зала за семинар ..... лв.
Изработка на щанд по дизайн ..... лв.
Изработка на печатни материали ..... лв.
Принт на печатни материали ..... лв.
Изработка на рекламни сувенири ..... лв.
Кетъринг ..... лв.
Дигитална реклама на участието ..... лв.
Email кампания ..... лв.
Други реклами (печатни издания, радио) ..... лв.
Инициативи с цел генериране на трафик от посетители ..... лв.
Разходи като домакин на чуждестранни партньори ..... лв.
Транспортни разходи ..... лв.
Други разходи ..... лв.

Като допълнителна информация сме цитирали следните няколко ключови формули, които могат да Ви бъдaт полезни, при оценяване на Вашето участие на изложение:

Methods for Calculating Return on Investment (ROI)

Percent of Goal Achieved leads gathered ÷ goal = percent of goal
Cost per Qualified Lead amount invested ÷ number of qualified leads = cost/qualified lead
Cost per Impression amount invested ÷ number of visitors = cost per impression
Percent of Leads Converted to Sales number of sales ÷ number of leads = percentage of leads to sales
Percent of Total Attendees Attracted number of leads ÷ number of attendees = percentage of attendees attracted
Sales Made per Dollar Spent amount of sales (in a given time frame) ÷ amount invested = sales per dollar spent
Media Impressions circulation x 2.5 (average pass-along factor) = media impressions for broadcast, use Nielson or Arbitron ratings

източник: FNCE 2016

How to Achieve, Measure and Report Exhibiting Performance Results and Return on Investment

Exhibit Interaction Capacity Exhibiting Hours x Full-Time Exhibit Staff x Interactions per/hr/staffer
Exhibit Interaction Utilization (%) Actual number of Exhibit Interactions ÷ Exhibit Interaction Capacity x 100
Cost Per Interaction (CPI) Total Show Investment ÷ Number of Interactions
Cost Per Lead (CPL) Total Show Investment ÷ Number of Leads

източник: www.edexpo.com

Резултати от оценка на експо ROI
Генерирането на адекватна и обективна оценка на възвращаемостта на инвестицията в участие на изложение е ключов процес, който ще Ви помогне да извлечете полезни изводи:
  • ако не регистрирате възвращаемост, обърнете внимание на няколко фактора: локация на изложбена площ, дизайн и атрактивност на щанд, избор и ефективност на членове на екипа, предхождащи събитието инициативи свързани с генериране на трафик от качествени потенциални клиенти
  • ако сте генерирали възвращаемост, честито- вие сте намерили правилния подход! Kонцентрирайте се над подобряване на резултатите и стратегия за предстоящо участие в подобно събитие.
Още по темата: