Често срещани грешки при банер рекламна кампания

 • претрупан банер - когато се опитвате да кажете всичко на един път
препоръка: дефинирайте какъв ефект очаквате от банер рекламата - генериране на трафик, утвърждаване на търговската марка, продажби и въз основа на Вашите цели потърсете подходящия стил за изразаване

 • няма тема - използват се общи снимки без да са подредени в колаж с целенасочен дизайн
препоръка: нека темата на банера отразява посланието на рекламната кампания

 • няма стимул - подчертайте това, което прави Вашия продукт предпочитан пред този на конкуренцията
препоръка: не се колебайте да цитирате валидини предложения като атрактивна цена, отсъпка в процент или сума

 • няма упоменато условие - липсва краен срок
препоръка: за да накарате потребителят по-бързо да отреагира на Вашето предложение, не пропускайте да посочите срок на валидност на офертата

 • липса на Call to action послание - не пропускайте да приканите потребителя към желаното от Вас действие
препоръка: използвайте думи като Резервирайте, Обадете се и др.

 • грешен линк прикачен към банера- желателно е да отведе клиента към съдържание, което е релевантно на излъченото послание
препоръка: можете да използвате специално създадени за кампанията лендинг страници

Елементи на лендинг страница
Често срещани грешки при лендинг страниците

 • несъществуващ линк към банера - ако сте направили редакция на линка и сте забравили, че той е обвързан с банер реклама.
препоръка: за да избегнете подобни ситуалции, използвайте полето за бележка, за да се вземе в предвид в бъдеще или от колеги, които също администрират съдържанието на сайта

 • грешни параметри - не е съобразена тежестта на банера и размера според мястото,където ще се визуализира
препоръка: съобразете се с изискванията, които ще Ви поставят от медията, в която ще публикувате банера и преди създаването на банера се съобразете с инструкциите, които ще Ви предоставят

 • липса на проследяване - ако няма мониторинг, ще Ви бъде трудно да оцените ефективността и възвращаемостта от рекламната кампания с банер
препоръка: като минимум най-достъпен и достатъчно подробен инструмент може да бъде Google Analytics

 • период на активност - твърде дълго показваните банер реклами рискуват в даден момент да се възприемат от редовите потребители като част от дизайна на основния сайт
препоръка: периодично ротирайте с друг дизайн на банерите, дори кампанията да е същата, за да може да се забележи промяната

 • изтекло предложение - ако офертата не е валидна, не забравяйте да паузирате рекламната кампания, защото тя генерира разход, но не носи желания ефект
препоръка: изберете платформа, която Ви позволява да имате контрол над рекламните кампании или ако използвате конкретен сайт/ портал, изяснете си условията на замяна на кампания в хода на предплатна рекламна кампания.