10 фактора за успешна кампания с push notifications

1. Време
Преди да предприемете активна кампания с push нотификации, уверете се, че Вашата мобилна апликация работи правилно, отстранете гршките, ако има такива. Както и добавете функции, които смятате, че ще бъдат положително оценени от потребителя.

2. Брой потребители
Изчакайте да натрупате определен брой потребители на Вашето приложение, като за целта концентрирайте усилията върху популяризиране на апликацията и стимулиране на инсталации.

Вижте още:
Стратегии за популяризиране на мобилно приложение (mobile app) - част I
Стратегии за популяризиране на мобилно приложение (mobile app) - част II
10 причини защо потребителите да изтеглят вашето мобилно приложение

3. Платформа за администриране на push нотификации
За да бъде организирана и систематизирана Вашата коминикация с потенциалния клиент, необходимо е да изберете платформа за администриране на push нотификации. Като минимум, този тип платформа трябва да Ви позволява:
а) да създавате кампании
б) да получавате базова статистика
в) да администрирате от един панел апликации от различен тип операционни системи

4. План за push кампании
За да избегнете хаутично изпращане на кампании, необходимо е да създадете план, който ясно да обоснове продуктите/ услугите за месеца, върху които ще акцентирате и какви резултати желаете да постигнете. След което на базата на този план ще проследите дали Вашите усилия са насочени в правилна посока и при нужда ще направите своевременни промени.

Вижте още:
10 начина да увеличите продажбите постъпващи от мобилни клиенти


5. Подбор на продукти/услуги
Ключов момент в случая се явява Вашата възможност да конкретизирате нуждите на Вашите клиенти. С помоща на Вашия екип проведете акция на целенасочено наблюдение и разговор с потребителя. Създайте практика за описване на важни елементи и по възможност създайте продукт за всяка група от потенциални клеинти. След време с лекота ще създавате и още по-специализирани предложения с конкретен индивидуален получател

Вижте още:
Мобилните приложения увеличават кръга от лояни клиенти

6. Послание
Посланието на push нотификацията трябва да носи "стойност" за потребителя, за да провокира интерес, да го накара отвори заложеното съдържание и да се запознае в детайл с направеното предложение. С помощта на опциите към платформата за администриране на push нотификации, проследете поведението на потребителите и селектирайте тези текстове, които постигат висок процент на ангажиране на аудиторията.

7. Линк
Подберете подходящ линк от сайта/приложението или отделна промоционална страница и заложете конкретно това съдържание. Така потребителят ще беде "отведен" директно към предложението, което е привлякло вниманието му.
Докато придобиете увереност и рутина в изпълението на процеса, желателно е да изпращате тест съобщение към Вашия телефон или ако платформата за управление на push нотификации позволява да направите предварителен преглед.

8. Подходящ момент
В зависимост от характера на кампанията или съдържанието на посланието, изберете правилното време за изпращане и дайте възможност на потребителя да се запознае с продукта, да има опция да се свърже с Вас за допълнителни разяснения и уточнения.

9. Ясена цел и търсен резултат от кампанията
Осигурете стъпки за завършване на процеса с лекота (заявка, резервация, плащане) според търсения таргет от Ваша страна. Потребителите, които са изтеглили Вашето приложение, най-вероятно ще са склонни сами да реализират стъпките, за това им подсигурете работещи и изпитани дигитални решения, интегрирани със съдържанието на Вашия сайт, мобилен сайт и мобилно приложение.

10. Бъдете достъпни
Не пропускайте да призовете потребителя към желаното от Вас действие (напр. да попълни форма за резервация, да осъществи разплащане онлайн през vPos терминал или да ви позвъни). Информирайте екипа за провежданите кампании и ангажирайте техните усилия към постигане на поставената цел.