Има ли сайтът нужда от breadcrumbs

Breadcrumbs е термин, който се среща при уеб дизайна и описва начина, по който онлайн потребителите се ориентират какво е тяхното местоположение спрямо останалото съдържание в даден сайт.

Спомнете си детската приказка за Хензел и Гретел, които се опитали с помоща на трохи да маркират иминатия път, в опит по-лено да се върнат обратно в дома.

Същият виртуален ефект се опитват да постигнат уеб дизайнерите, като поставят "трохи" за по-лесна навигация. Най-често "пътеката" се поставя успоредно на основното навигационно меню, под него. Състои се от набор от текстови линкове, които отразяват различните нива на достигната дълбочина в съдържанието на сайта. Най-често са разделение със символ ">" и това не е случайтно, защото съдържанието е 1 ниво по-висок ранг от последващото го в списъка на "пътеката"

Предимства на breadcrumbs за онлайн потребителя

  • създава условия за ориентация относно местоположението в сайта
  • дава възможност за приджижване обратно съобразно структурната йерархия на съдържанието
  • спестява усилия и създава удобство

Предимства на breadcrumbs за сайта

  • онагледява подредбата на съдържанието по секции и подсекции
  • подходящо решение за сайтове, които поддържат обемна информация
  • "пътеката" не заема място от дизайна на сайта, а дискретно присъства, като допълва функционално основното меню
  • потребителското преживяване е подобрено с прилагането на "пътека"
  • насърчава разглеждане на вътрешни страници, задържа се вниманието към съдържанието и респективно намалява броя на бързо напускане на сайта

Неподходящо приложение

Употребата на "пътека" не се препоръчва при сайтове, които нямат ясно обособена структура/ йерархия на информацията в тях. В такъв случай, за да се направи качествена оценка, съветът е да се състави sitemap, който ще отрази съдъранието и връзките между отделните теми.За повече информация относно нашите продукти и услуги - може да ни изпратите запитване или да се свържете с нас.